Uporaba plesnih zvrsti in plesa pri športni vadbi

Uporaba plesnih zvrsti in plesa pri športni vadbi

 • 07.09.2020
 • Učitelje športa, trenerje in vaditelje vabimo na praktično delavnico Uporaba plesnih zvrsti in plesa pri športni vadbi, ki se bo odvijala 26. septembra v Novem mestu.

Na delavnici se bomo skozi različne plesne zvrsti seznanili z možnostmi, kako lahko vadbeno uro športne vzgoje ali telesne dejavnosti nadgradimo in popestrimo z uporabo plesnih vsebin.

Delavnico namenjamo učiteljem športa v osnovni in srednji šoli ter strokovno usposobljenemu kadru na področju športa.

Vsebine:

 • Skupinski ples in družabni ples
 • Hip-hop in pop plesi ter koreografiranje
 • Jazz balet in izbira primerne glasbe
 • Pomen ogrevanja in raztezanja

Delavnica se bo odvijala na naslovu Plesni studio NM, Kočevarjeva ulica 9, Novo mesto, in sicer v soboto, 26. septembra s pričetkom ob 9.00 uri.

Pogoji za prijavo:

 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve – ni pogoj zaposlitev v športu, ampak na kateremkoli področju (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).
 • Pedagoška izobrazba (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja, razredni učitelj) ali izobrazba športne smeri ali strokovna usposobljenost za delo v športu.
 • Starost najmanj 18 let.

Postopek prijave

Registracija (zgolj enkratno ob prvi uporabi) v spletno aplikacijo za prijave – kliknete na »Ustvarite si račun« (ob registraciji priložite kopijo osebnega dokumenta in aktualno dokazilo o zaposlitvi).

 • Prijava na izbrani dogodek (ob prijavi priložite kopijo osebnega dokumenta in dokazilo o zaposlitvi - oboje gre za identična dokumenta kot ob registraciji, če ni daljšega časovnega razmika med registracijo in prijavo na dogodek (max do 1. mesec star dokument) ter kopijo dokazila o zahtevani izobrazbi oz. usposobljenosti

Kandidati morajo do navedenega roka v okviru spletne registracije in prijave predložiti naslednja dokazila:

 • dokazilo o pridobljeni pedagoški izobrazbi (vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, razredni učitelji) ali izobrazbi športne smeri (npr. kopija diplome) ali
  kopijo diplome o usposobljenosti za strokovno delo v športu in
 • dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (aktualno potrdilo o zaposlitvi, v primeru samostojnega podjetnika izpis iz AJPES-a, izpis zavarovanj v RS, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument) in
 • kopijo osebnega dokumenta.

Na vstopni strani spletne aplikacije imate na voljo Navodila (tudi v video obliki) za uporabo aplikacije.

POMEMBNO:

Vsi tisti, ki ste zaposleni v šolstvu in boste po zaključku dogodka želeli pridobiti potrdilo o pridobljenih točkah, morate obvezno poleg izpolnjene prijave v spletni aplikaciji opraviti še prijavo v sistemu KATIS na povezavi: https://paka3.mss.edus.si/Katis/Prijava.aspx. Udeleženci prijavljeni preko sistema KATIS bodo dobili potrdilo o pridobljenih 0,50 točke.

Rok spletne registracije in prijave ter prilaganja vseh ustreznih dokazil je 21.9.2020 do 9.00 ure oziroma do zapolnitve prostih mest. 

Program je brezplačen zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

RAZPIS

NAVODILA ZA REGISTRACIJO/PRIJAVO

POTRDILO O ZAPOSLITVI