Physical Activity-Related Injuries Prevention In Adolescents

Pict 1

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov za zdravje in kakovosten življenjski slog. Vendar pa športna aktivnost ustvarja tudi možnost za nastanek poškodb, ki so športnikov redni spremljevalec in močno vplivajo na posameznikovo uspešnost. Delimo jih na akutne in kronične (preobremenitvene). Prav zato je potrebno posebno pozornost nameniti preventivi pred poškodbami kot sestavni del vadbenega programa. Možnost nastanka poškodbe pri športu je povezana z zunanjimi in notranjimi dejavniki tveganja. Zunanji dejavniki so vezani na napake v treningu, podlago, opremo, okolje, psihološke dejavnike in prehrano. Notranji dejavniki imajo lastnosti, ki so v neposredni povezavi s športnikom in zaradi katerih je športnik nagnjen k določeni vrsti poškodb. To so starost, spol, antropometrične lastnosti, anatomske nepravilnosti, prisotnost bolezni ali posledice prebolelih bolezni, prisotnost poškodbe ali posledice prebolelih poškodb, utrujenost, pretreniranost, nepazljivost, mišično neravnovesje, slaba mišična moč, slaba gibljivost (togost mišic, omejitev gibanja v sklepih), predhodne poškodbe.

Konzorcij partnerjev mednarodnega projekta PARIPRE preučuje vrsto najpogostejših poškodb, ki se pojavijo pri redni športni vadbi mladostnikov ter na podlagi znanstvene raziskave razvija metodologijo za preventivo pred nastankom poškodb, ki so posledica preobremenitve. Poleg priporočil se izvaja tudi kampanja za ozaveščanje o tej aktualni tematiki. V petih državah bodo izvedeni seminarji in delavnice za športne pedagoge in trenerje, zdravstvene delavce, raziskovalce in ostale deležnike.

Cilji projekta:

 • Zbrati podatke o razširjenosti PARI in s tem povezanih dejavnikih tveganja med mladostniki z uporabo študije Health Behavior in School-aged Children (HBSC) v partnerskih državah.
 • Izvesti sistematičen pregled dejavnikov tveganja PARI pri mladostnikih.
 • Opraviti sistematičen pregled preventivnih programov PARI pri mladostnikih.
 • Razvijati, izvajati in vrednotiti učinkovitost preventivnega programa PARI za mladostnike.
 • Oblikovati sporočila in informacije o preprečevanju PARI ter jih preko ustreznih komunikacijskih kanalov posredovati ciljnemu občinstvu (učitelji in trenerji pred zaposlitvijo in na delovnem mestu, športni klubi in sindikati, zdravstveni delavci, oblikovalci politik itd.).
 • Ustvariti izobraževalno gradivo za učitelje in trenerje pred in na delovnem mestu.
 • Organizirati delavnice za učitelje in trenerje pred zaposlitvijo in na delovnem mestu.
 • Ustvariti izobraževalno gradivo za zdravstvene delavce, starše in mladostnike.
 • Predlagati na dokazih temelječe prakse in priporočila politike za preprečevanje PARI pri mladostnikih.

Za trenerje in športne pedagoge so pripravljena Priporočila za preventivo poškodb povezanih s telesno dejavnostjo pri mladostnikih. V Sloveniji in na Slovaškem poteka pilotno testiranje protokola ogrevalnih vaj za preventivo pred nastankom športnih poškodb. Protokol ogrevalnih vaj je dostopen TUKAJ.

Protokol vaj v video formatu si lahko ogledate TUKAJ.

Partnerske organizacije:

 1. University of Presov (UNIPO), Fakulteta za šport Slovaška (koordinator)
 2. Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS), Slovenija
 3. Pavol Jozef Safarik University in Kosice (UPJS), Slovaška
 4. Športna unija Slovenije (ŠUS), Slovenija
 5. Institute of Mother and Child Foundation (IMCF), Poljska
 6. UKK Institute – Centre for Health Promotion Research, Finska
 7. Palacky University Olomouc (PUO), Češka
 8. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), Slovenija

Družbena omrežja:

Podporniki