Exercise For Diabetes: Benefitial Effect Of New Educational And Physical Activity Programs

Mednarodni projekt s kratico BE-NEW prispeva k izboljšanju telesne pripravljenosti oseb s sladkorno boleznijo. V ospredju je cilj, da imajo osebe s sladkorno boleznijo enake možnosti za redno telesno dejavnost, s katero se izboljša zdravje in telesna kondicija posameznikov s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Posebna pozornost je namenjena dodatnemu izobraževanju trenerjev in vaditeljev o protokolih dela s sladkornimi bolniki ter posebnostmi vadbe za omenjeno populacijo.


Pomemben del projekta je ozaveščanje splošne javnosti in odločevalcev o pomenu redne telesne aktivnosti in pozitivnih učinkih le te na zdravje in kakovost življenja sladkornih bolnikov. V okviru projekta je na podlagi izvedene študije razvita metodologija in program za tri vrste vadbe: telesna vadba v dvorani, plavanje in hoja na prostem. Telesna aktivnost je za diabetike oz. sladkorne bolnike tipa 1 in tipa 2 zelo pomemben, če ne najpomembnejši del zdravljenja diabetesa. Za sladkorne bolnike, ki se želijo ali pa se že ukvarjajo z različnimi športnimi aktivnostmi, je zelo pomembno, da dobro spoznajo vse fiziološke procese, ki se dogajajo v telesu vsakega diabetika med športno aktivnostjo. Omenjeni fiziološki procesi zahtevajo prilagoditev tako izvajanja telesne vadbe kot tudi obrokov. Redna pravilno izvajana in dozirana športna aktivnost pozitivno vpliva na zniževanje krvnega sladkorja, znižuje raven trigliceridov in možnost nastanka dislipidemije. Poleg tega ugodno vpliva na prevencijo pred arterijsko hipertenzijo, fibrinolizo ter v največji meri na debelost, ki ima poleg omenjenih še mnogo ostalih negativnih posledic.


V letu 2023 načrtujemo izvedbo seminarja na temo telesne dejavnosti sladkornih bolnikov, v okviru katere bomo sodelovali s dr. Jernejem Pajkom. Seminar je v prvi vrsti namenjen športnim delavcem in učiteljem športne vzgoje. Nadaljevalo se bo tudi pilotno testiranje protokola telesne vadbe s testiranjem učinkovitosti.

Podporniki