NOW WE MOVE

Move Week Big

Now We Move je največja evropska kampanja za promocijo športa in telesne aktivnosti ter za boj proti epidemiji telesne neaktivnosti, ki poteka pod okriljem ISCA. Telesna neaktivnost je eden izmed največjih dejavnikov tveganja za poslabšanje zdravja in celo prezgodnjo smrtnost po vsem svetu. Vizija kampanje Now We Move je spodbuditi 100 milijonov Evropejcev h gibanju in telesni aktivnosti. Cilj je dvigniti ozaveščenost javnosti o pozitivnih učinkih športnih aktivnosti in gibanja, promovirati možnosti za redno telesno vadbo in šport ter pripomoči k trajnostnim in inovativnim možnostim za redno telesno aktivnost. Športna unija Slovenije je nacionalni koordinator kampanje Now We Move in vanjo vključenih mednarodnih akcij.

NO ELEVATORS DAY – Dan brez dvigal je prav tako pomemben del kampanje Now We Move in bo letos 24. aprila. Po vsem svetu je akcija namenjena promociji vsakodnevne uporabe stopnic namesto dvigala. Pomanjkanje časa lahko kompenziramo z dnevno uporabo stopnic namesto dvigala, kar opazno pripomore k izboljšanju zdravja, vsekakor pa je prvi korak k aktivnemu življenjskemu slogu. Akcija poteka preko promocije gibanja in uporabe stopnic v medijih in socialnih omrežij ter preko izvedbe rekreativnih promocijskih dogodkov na lokalni ravni.

Uradna spletna stran iniciative: https://no-elevators-day.nowwemove.com/

EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY (Evropski šolski športni dan) je mednarodna akcija, ki temelji na uspešnem nacionalnem projektu na Madžarskem. Projekt predstavlja evropsko mrežo šolskih športnih dni, ki so združeni z namenom promocije gibanja in športa med mladimi. Osnovni namen je mladim predstaviti šport kot zabavno aktivnost in priložnost za druženje z vrstniki ter jih spodbuditi k redni športni dejavnosti.

V Sloveniji Evropski šolski športni dan vsako leto poteka v Evropskem tednu športa oziroma na državni praznik Dan slovenskega športa – 23. septembra, ko šole v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi organizirajo šolski športni dan. Vrsto in izvedbo športnih aktivnosti prilagodijo lokalnim okoliščinam ter udeležencem dogodka.

Essd Country Si

Številne raziskave so pokazale, da telesna dejavnost opazno pripomore, da so učenci bolj zdravi in se lažje učijo v učilnici. Šolski duh se tudi izboljša z zabavo in vključujočimi ekipnimi športi.

Cilji projekta:

  • dvig profila telesne vzgoje (TV) in športa v šolah,
  • zabava in užitek za mlade prek fizične dejavnosti,
  • promocija zdravja in dobrega počutja za vseživljenjsko učenje,
  • spodbujanje socialne vključenosti in razvoj socialnih kompetenc med učenci,
  • povezovanje z drugimi evropskimi državami.

Uradna spletna stran projekta: https://www.essd.eu/

Podporniki