PLAYFUL AGEING

Playful Ageing Logo

Strateški cilj projekta Playful Ageing je spodbujanje socialne vključenosti in enakih možnosti v športu, povečevanje veščin in kompetenc prostovoljcev, ozaveščanje, spodbujanje udeležbe v zdravju koristni telesni dejavnosti s posebnim poudarkom na ženskah ter krepitvi sodelovanja med športnimi organizacijami, lokalno skupnostjo in drugimi deležniki.

Za veliko ljudi je tek, kolesarjenje ali pohodništvo dolgočasna dejavnost in za tovrstno telesno aktivnost nimajo motivacije. Košarka pa je eden najatraktivnejših športov in s tem eden najbolj priljubljenih športov, kjer lahko izboljšamo svojo vzdržljivost, moč, agilnost, kognitivne elemente in druge elemente vseh štirih dimenzij telesne pismenosti (telesne, psihološke, kognitivne in socialne). Predstavlja tradicionalno obliko telesne dejavnosti, ki je zelo priljubljena in v njej uživa širša javnost.

Cilji projekta so:

  • krepitev zmogljivosti vodij športnih klubov, športnih menedžerjev in prostovoljcev,
  • povečanje udeležbe pri telesnih dejavnostih, predvsem žensk in deklic,
  • razvoj spletne platforme za organizatorje in udeležence veteranskih košarkarskih turnirjev,
  • izvedba množičnih košarkarskih turnirjev (otroški, veteranski) v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem,
  • pripraviti priročnik za potencialne organizatorje večjih košarkarskih turnirjev v množičnem športu,
  • promocijska kampanja za ozaveščanje in trajnost mreže deležnikov.

Uradna spletna stran projekta: https://playful-ageing.eu/

Podporniki