COMPANY SPORTS EVENTS

Logo Obrezan

Športna unija Slovenije je nosilec projekta COMPANY SPORTS EVENTS, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport. Podjetja in delodajalci, ki spodbujajo telesno dejavnost, ustvarjajo bolj zdravo delovno silo, kar lahko pomeni nižje stroške zdravstvene oskrbe tako za delodajalca kot za zaposlene. Programi za dobro počutje na delovnem mestu lahko doprinesejo tudi:

 • povečanju produktivnosti zaposlenih,
 • zmanjšanju absentizem,
 • dvigu morale zaposlenih,
 • pomagajo pritegniti in obdržati kakovostne zaposlene.

Projekt z akronimom Com2Sports sledi sledečim specifičnim ciljem:

 • krepitev zmogljivosti športnega osebja in prostovoljcev,
 • povečanje števila zaposlenih, ki so telesno dejavni,
 • kampanja za razširjanje in trajnost mreže.

Načrtovani so spodaj našteti rezultati:

 • zbornik primerov dobre prakse;
 • priročnik za organizacijo večjih večšportnih prireditev;
 • delavnice za športne managerje, organizatorje in prostovoljce;
 • večšportne prireditve za zaposlene;
 • komunikacijske in diseminacijske aktivnosti.

Uradna spletna stran projekta je v pripravi.

Podporniki