ESOAC – interact (E+)

IESOAC – INTERNATIONAL AND EUROPEAN SPORT ORGANISATIONS ACTIVATE CITIZENS

Športna unija Slovenije je v letih 2021 – 2022 sodelovala v mednarodnem projektu IESOAC (International and european sport organizations activate citizens ali INTERACT), katerega nosilec je bila TAFISA. Projekt v ospredje postavil mednarodne in evropske športne organizacije kot ključne deležnike pri spodbujanju telesne aktivnosti in športnega udejstvovanja med evropskimi državljani.

Nastal je z namenom ponuditi razmislek, kako organiziran šport prilagoditi potrebam ciljnih skupin in izkoristiti množični šport za obvladovanje demografskih sprememb, ki predstavljajo ključni izziv za večino organizacij. Pri tem je bila v ospredju ideja, kako lahko mednarodne športne organizacije prispevajo k doseganju ciljev ključnih mednarodnih strategij in smernic na področju telesne aktivnosti in aktivneje sodelujejo pri izvajanju EU pobud kot je na primer Evropski teden športa.

Cilj projekta je bil tako zbrati vire za opolnomočenje in podporo športnih organizacij pri spodbujanju množičnega športa in telesne aktivnosti med evropskimi državljani. V ta namen je bil pripravljen pregled mednarodnih organizacij na področju športa za vse skupaj z aktualnimi politikami in strategijami na tem področju.

Zastavljeni cilj projekta je bil dosežen z vzpostavitvijo spletne platforme in orodij, im. »TOOLKIT« s poudarkom na deljenju primerov dobrih praks ter z izvedbo izobraževanj in mednarodnih dogodkov promocije športa za vse. Enega takšnih dogodkov smo organizirali junija 2022, v Portorožu.

Spletna stran projekta.

INTERACT Fact Sheet

Partnerske organizacije:

  • TAFISA
  • International Table Tennis Federation Foundation
  • World Minigolf Sport Federation
  • International Fistball Association
  • International Dance Organisation
  • Confederazione Boccistica Internazionale
  • German Flying-Disc Federation
  • Italian Federation of Traditional Sports and Games
  • Športna unija Slovenije

Projekt je sofinancirala Evropska unija v okviru programa Erasmus+.

Logotip Erasmus