ACTIVE AGEING FESTIVAL

Active Ageing Festival Logo Rgb Small

Športna unija Slovenije je bila v sodelovanju z ISCA uspešna na razpisu EU Erasmus+ Sport s projektom Active Ageing Festival, v okviru katerega je Športna unija Slovenije v letih 2020 in 2021 prenesla program Športne unije Slovenije Festival aktivnega staranje v druge evropske države. Oblikovana je bila celostna podoba projekta, ki je s svojo vse bolj aktualno tematiko velik potencial za razširitev na ostale evropske države z nadgradnjo koncepta. Partnerji so v okviru spletnih srečanj predstavili primere dobrih praks iz svojih držav, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena slovenskemu projektu Festival aktivnega staranja, ki je predstavlja temelj mednarodnemu projektu. Pripravljena je bila video kampanja o pozitivnih učinkih redne telesne dejavnosti pri starejših, ki je sestavljena iz več krajših promocijskih video posnetkov.

Brezplačno so na voljo sledeča gradiva, ki so  v pomoč strokovnim delavcem na področju športa starejših:

  • Priporočila za organizacijo športnih dogodkov za starejše,
  • Priročnik za oraganizacijo dogodkov Festival aktivnega staranja,
  • Pregled primerov dobre prakse na področju športa starejših,
  • Video posnetki za ozaveščanje o koristih redne telesne vadbe.

V decembru 2021 je v Ljubljani potekalo srečan je partnerjev, na katerem so partnerji zaključili pripravo omenjenih produktov projekta ter pripravili načrt dela za zaključno poročilo. Pomemben del projekta je pridobitev povratne informacije s strani partnerjev, na osnovi katerih bodo ustvarjena priporočila, nova orodja za vključena društva in nadgradnja programa Aktivno staranje tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni.

Uradna spletna stran projekta: https://active-ageing.move-transfer.com/

Podporniki