Kdo smo

Športna unija Slovenije – zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo je bila ustanovljena 13. marca 1993, ko se je na skupščini preimenovala iz tedanje zveze Partizana Slovenije (ustanovljene 6. aprila 1952). Njene korenine segajo globlje, vse tja do Sokolskega gibanja, s čimer so povezane izkušnje in več kot 100-letna tradicija delovanja na področju športne rekreacije in športne vzgoje. Vseslovensko prepoznana družbena organizacija »športa za vse« danes povezuje preko 160 športnih društev in zvez iz celotne Slovenije.

Vizija

Športna unija Slovenije bo v sodelovanju s sorodnimi civilno družbenimi organizacijami omogočala nadaljnji razvoj ‘športa za vse’ v Sloveniji s posebnim poudarkom na ozaveščanju o pomenu gibalne pismenosti in telesne dejavnosti za višjo kakovost življenja.

Poslanstvo

Športna unija Slovenije se bo pozicionirala kot najboljša izbira za partnerstvo, povezovanje in delovanje (v njenem okviru) društvom in zvezam na področju športne rekreacije in zdravega življenjskega sloga na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Vrednote

 1. Tradicija
 2. Povezovanje
 3. Solidarnost in vzajemnost
 4. Prostovoljstvo
 5. Znanje
 6. Pripadnost

Slogan

Povezani v gibanju!

Danes s sloganom »Povezani v gibanju!« izpostavljamo pomen gibanja za zdravje, dobro počutje in kvaliteto življenja.

Dejavnosti

 • Povezovanje športnih organizacij, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo in športno vzgojo ter drugimi oblikami športa.
 • Sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami, strokovnimi institucijami in deležniki iz drugih področij družbenih dejavnosti ter z zainteresiranimi partnerji iz gospodarstva in države.
 • Vzgoja in dopolnilno izobraževanje ter izpopolnjevanje svojih strokovnih in organizacijskih kadrov za različne potrebe organizacije in njenih delov, da bi se tako lahko nenehno bogatila programska ponudba ter založništvo za te namene.
 • Prirejanje nacionalnih in mednarodnih športnih srečanj, seminarjev, konferenc in kongresov ter drugih oblik obravnavanja strokovne tematike na področju športne rekreacije in športne vzgoje.
 • Zbiranje, publiciranje, distribuiranje strokovne in druge literature in dokumentov, ki zadevajo dejavnost zveze.
 • Sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih akcijah različnih organizacij, ki soustvarjajo in poudarjajo vlogo javnega mnenja v podporo športu za vse.
 • Organiziranje srečanj in različnih oblik sodobnega športnega turizma.
 • Sodelovanje pri izvedbi nacionalnih in mednarodnih kampanij v podporo športu za vse.
 • Spodbujanje prostorskega načrtovanja in gradnje športnih objektov ter naprav ustreznih zmogljivosti in v skladu s sodobnimi okoljskimi standardi.
 • Skrb za naravo pri vseh dejavnostih športa za vse.
 • Spodbujanje proizvodnje kakovostne športne opreme in rekvizitov.
 • Prizadevanje za čim večjo in dosledno etično uporabo množičnih medijev za podporo športu za vse.
 • Sodelovanje in delovanje na področju primarne zdravstvene preventive.
 • Sodelovanje in delovanje na področju socialnovarstvene dejavnosti.
 • Sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami na področju promocije zdravega in okolju prijaznega športnega življenjskega sloga.
 • Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje svojih članov pri izvajanju njihove nepridobitne dejavnosti.