HEPA

HEPA Europe – evropska mreža za promocijo telesne dejavnosti za izboljšanje zdravja deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije.

Evropska mreža za spodbujanje zdrave telesne dejavnosti HEPA Europe je bila ustanovljena leta 2005 na Danskem. Med njenimi najpomembnejšimi cilji so prispevati k razvoju in izvajanju politik in strategij za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja v Evropi; razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in druge primere dobre prakse ter podpirati in lajšati razvoj več sektorskih pristopov k spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

HEPA Europe združuje strokovnjake s področja zdravja, športa, izobraževanja, okolja, prometa, urbanističnega načrtovanja in drugih področij iz vse Evrope s ciljem spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje na tako rekoč vseh področjih. Poseben poudarek se namenja skupinam prebivalstva, za katere je najpomembneje, da povečajo telesno dejavnost zaradi zdravja.

Tu je povezava na spletno stran projekta.

Hepa Europe 2