Pexels Wellness Gallery Catalyst Foundation 12086688

O programu

Jutranja telovadba je nacionalni program, ki združuje mrežo brezplačnih, organiziranih in strokovno vodenih vadb, ki se odvijajo v zgodnjem jutranjem ali dopoldanskem času in so namenjene starejšim osebam. S programom se osredotočamo na čim večjo vključenost starejših oseb v redno telesno dejavnost in jim pomagamo do vitalne starosti.

Osrednji cilj programa je z različnimi oblikami podpore pomagati športnim organizacijam pri organizaciji in izvedbi omenjenih vadb, s tem pa starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost. Podporo sodelujočim društvom nudimo v različnih oblikah. Poleg sofinanciranja strokovnega kadra omogočimo tudi ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo. S tem želimo povečati kakovost, prepoznavnost, razpršenost in obiskanost športnorekreativnih programov.

V programu so vključene vadbe, ki:

 • so namenjene in dostopne starejšim ne glede na spol, telesno pripravljenost in športno predznanje;
 • se odvijajo v zgodnjih jutranjih ali dopoldanskih urah;
 • so sestavljene iz različnih gibalnih vaj, prilagojenih starejšim osebam;
 • potekajo celotno leto, v obsegu najmanj 60 ur;
 • so za vadečega brezplačne;
 • so razpršene po vseh statističnih regijah v Sloveniji in
 • jih izvajajo strokovno usposobljeni trenerji in vaditelji.

Cilji programa:

 • Starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo v jutranjih ali dopoldanskih urah za zdravo in vitalno starost.
 • Ponuditi pester nabor brezplačnih, strokovno vodenih vadb po celotni Sloveniji, ki so prilagojene ciljni skupini.
 • Povečati število telesno aktivnih starejših prebivalcev – predvsem tistih, ki so telesno manj aktivni.
 • Osveščati o pomenu telesne dejavnosti in gibanja za zdravje in vitalno starost.
 • Promovirati aktivnosti izvajalcev programov.
 • Starejše s pomočjo športa vključiti v družabne aktivnosti in druženje.

Športne organizacije se lahko v program vključijo tako, da izpolnijo prijavnico in soglasja za sodelovanje v projektu, ki jih posredujejo na elektronski naslov ziga.sodrznik@sportna-unija.si.

V letu 2023 bomo izvajalcem programa Jutranja telovadba sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Več informacij najdete v priloženem razpisu.

Razpis Aktivno staranje 2023 je zaključen.

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter s strani Fundacije za šport.

Za več informacij o nacionalnem programu Jutranja telovadba dobite na elektronskem naslovu: ziga.sodrznik@sportna-unija.si.

Fotogalerija

Podporniki