Foto Vzh

Vadba za zdrav hrbet

Logotip Vadba za zdrav hrbet

Aktualno

Img 20240403 231610

26. junija 2024

Splošno, Vadba za zdrav hrbet

Vadba za zdrav hrbet z uporabo TRX trakov v Kranju

V kranjskem športnem društvu Ando Hirschmann dvakrat tedensko izvajajo vadbo za zdrav hrbet z uporabo TRX trakov za ženske po…

Preberi več

O programu

Bolečine v hrbtu dandanes predstavljajo pereč problem večine generacij. Sedentarni način življenja ob pomanjkanju redne telesne vadbe vodi v slabo telesno pripravljenost, ohlapne mišice trupa in hrbta ter slabo telesno držo. Posledica vsega naštetega so bolečine v hrbtu, nezmožnost dela in slabša kvaliteta življenja.

Vadba za zdrav hrbet je nacionalni program, ki zajema mrežo brezplačnih, rednih telesnih vadb s poudarkom na preprečevanju nastanka in odpravljanju bolečin v hrbtenici. S programom uresničujemo javni interes na področju organiziranih telesnih vadb za odrasle in starejše, katerih osrednji cilj je zdravje hrbtenice. Na ta način spodbujamo ciljno publiko h gibanju in zdravemu načinu življenja.

Osrednji cilj programa je podpora izvajalcev programov telesnih vadb. Društvom, ki sodelujejo v programu, poleg sofinanciranja strokovnega kadra omogočimo tudi ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo. Na tak način si želimo povečati kakovost, prepoznavnost in obiskanost programov športnorekreativne vadbe. Idejno zasnovo programa je razvila Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve.

CILJI PROJEKTA:

 • Omogočiti prebivalcem Slovenije brezplačno vodeno vadbo, specializirano za preprečevanje nastanka in odpravljanju bolečin v hrbtenici.
 • Vzpostavitev mreže izvajalcev rednih telesnih vadb za zdrav hrbet, ki so razpršene po celotni Sloveniji.
 • Zmanjševanje neenakosti v zdravju.
 • Zmanjšati odsotnost z dela zaradi bolečin v hrbtu.
 • Zagotovitev finančne, strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje vadb, vključenih v mrežo.
 • Osveščanje javnosti o pomenu redne in kakovostne vadbe za ohranjanje zdravja in preprečevanja nastanka bolečin v hrbtu s poudarkom na vključevanju v redno telesno vadbo.
 • Povečati delež telesno aktivnih in dejavnih oseb, ne glede na spol, starost ali družbeno-socialni status.
 • Izobraževanje strokovnega kadra, ki izvaja vadbene programe, razvite za odpravljanje oziroma preprečevanje nastanka bolečin v hrbtu.

V program smo vključili vadbe, ki:

 • so namenjene in dostopne vsem odraslim ter starejšim ne glede na spol, telesno pripravljenost in športno predznanje;
 • so sestavljene iz različnih gibalnih vaj, kjer poudarek leži na moči, gibljivosti in stabilizaciji mišic trupa, mišic medeničnega obroča, mišic ramenskega obroča in globoke trebušne mišice;
 • potekajo celotno leto, v obsegu najmanj 60 ur;
 • so za vadečega brezplačne;
 • so razpršene po vseh statističnih regijah v Sloveniji in
 • jih izvajajo strokovno usposobljeni trenerji in vaditelji.

Športne organizacije se lahko v program vključijo tako, da izpolnijo prijavnico in soglasja za sodelovanje v projektu, ki jih posredujejo na elektronski naslov: ziga.sodrznik@sportna-unija.si.

V letu 2023 bomo izvajalcem programa Vadba za zdrav hrbet sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Več informacij najdete v priloženem razpisu.

Razpis Vadba za zdrav hrbet 2023 je zaključen.

Fotogalerija

Podporniki