CRC SPORT

Namen projekta DEVELOPING THE CAPACITY OF SPORTS ORGANISATIONS TO SAFEGUARD THE RIGHTS OF CHILDREN IN SPORT je zaščita integritete in vrednot športa ter vzpostavitev varnejšega okolja. Projektna zasnova temelji na prepričanju, da imajo šport in športne organizacije veliko odgovornost, da prispevajo k razvoju mladih in jih vzgajajo kot bodoče državljane, vendar mora strokovni kader v športu izboljšati svoje zmogljivosti, veščine, znanje in razumevanje pri organiziranju in izvajanju športnih dejavnosti na način, da otrokom omogočijo, da rastejo, se učijo, igrajo, razvijajo in cvetijo dostojanstveno in s spoštovanjem njihovih pravic. Cilji projekta CRC Sport so naslednji:

 • zmanjšanje pojava kršitev otrokovih pravic v športu;
 • krepitev zmogljivosti športnih organizacij na področju varovanja otrok;
 • izboljšati kompetence trenerjev in managerjev, ki delajo z mladimi v športu;
 • obogatiti učne načrte fakultet na področju športa;
 • doseči enotno razumevanje tematike otrokovih pravic v športu;
 • razviti jasne in celostne smernice glede vloge športnih organizacij pri ukrepih za varovanje otrokovih pravic na nivoju množičnega športa.

V ta namen bodo pripravljeni sledeči produkti in učna gradiva, ki bodo pilotno testirana v državah partnerjev:

 • raziskava znanstvene literature o varovanju otrokovih pravic v športu;
 • zbornik primerov dobre prakse;
 • smernice za športne organizacije s samoevalvacijskim vprašalnikom;
 • okrogle mize na temo varovanja otrokovih pravic v športu;
 • usposabljanje za strokovni kader v športu;
 • priročnik za usposabljanje strokovnega kadra v športu.

Uradna spletna stran projekta je v pripravi.

Podporniki