Slovenija V Gibanju Banner

O programu

Športno-rekreativni program Slovenija v gibanju je nacionalni projekt, ki združuje mrežo brezplačnih športno rekreativnih prireditev, preko katerih ljudi vključujemo v telesno aktivnost in jih spodbujamo h gibanju ter zdravemu načinu življenja.

Osrednji cilj programa je povezovanje in podpora organizatorjev brezplačnih dogodkov. Sodelujočim društvom nudimo pomoč in podporo v različnih oblikah. Poleg sofinanciranja organizacije in izvedbe dogodkov jim nudimo še ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo. S tem želimo doseči čim večje število organiziranih brezplačnih prireditev, obenem pa znatno vplivati na njihovo raznolikost, kakovost, prepoznavnost in obiskanost.

Poglavitna prednost programa leži v njegovi raznolikosti. Dogodki niso vsebinsko omejeni, dokler ustrezajo določenim kriterijem. Zajemajo najrazličnejše športne panoge in aktivnosti z namenom zadovoljiti vse okuse ljubiteljev športa in obenem pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne. Primerne so tudi za družine in invalide.

Značilnosti prireditev, vključenih v program:

 • Namenjene in dostopne so vsem prebivalcem ne glede na starost, spol, nivo telesne pripravljenosti ali športno predznanje.
 • Za udeležence so brezplačne.
 • Lahko so eno ali večdnevne.
 • Glavni izvajalec oz. organizator je ustrezne strokovne izobrazbe ali usposobljenosti in vpisan v razvid strokovnih delavcev v športu.
 • So rekreativne narave – niso del uradnih tekmovanj nacionalnih panožnih zvez.
 • Zajemajo in vključujejo najrazličnejše športne aktivnosti in panoge.
 • Razpršene so po celotni Sloveniji – po vseh statističnih regijah.
 • Spodbujajo gibanje in osveščajo o pomenu gibanja za zdravje.
 • Spodbujajo medgeneracijsko povezovanje.
 • Služijo kot promocija aktivnosti izvajalca oz. organizatorja.

 • Ustrezno podpirati in medsebojno povezovati organizatorje oz. izvajalce prireditev.
 • Omogočiti ljudem brezplačno udejstvovanje na športno rekreativnih prireditvah in jim ponuditi širok ter raznolik nabor le-teh.
 • Vključiti čim večje število oseb v telesno dejavnost – tudi tiste posameznike, ki so telesno neaktivni.
 • Osveščati o pomenu gibanja, redne telesne aktivnosti in zdravega načina življenja.
 • Skrbeti za razpršenost dogodkov po celotni Sloveniji.
 • Ljudem približati nove športne panoge.
 • Spodbujati medsebojno povezovanje in druženje.
 • Promovirati društva Športne unije Slovenije.

Več informacij o pogojih za sodelovanje bo objavljenih v razpisni dokumentaciji.

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter s strani Fundacije za šport.

Za več informacij o nacionalnem programu Športno rekreativni program Slovenija v gibanju vam je na elektronskem naslovu ziga.sodrznik@sportna-unija.si na voljo vodja programa Žiga Sodržnik, sekretar za regijsko koordinacijo.

Podporniki