Sport Mobility

Projekt mobilnosti osebja na področju športa z nazivom VADBA NA RECEPT bo opazno prispeval h krepitvi zmogljivosti organizacije – Športne unije Slovenije, obenem pa pripomogel k razvoju in razširitvi nacionalnega programa VADBA NA RECEPT. V okviru projekta bo 6 strokovnih delavcev na področju športa za vse potovalo v Barcelono k partnerju UBAE fundacija na zasledovanje na delovnem mestu in pridobitev novih izkušenj. S projektom VADBA NA RECEPT želimo doseči sledeče cilje:

  • spodbujati redno telesno dejavnost in aktiven življenjski slog med odraslimi in starejšimi obeh spolov;
  • ponuditi možnost rednega telesnega udejstvovanja tudi posameznikov iz finančno šibkih okolij;
  • izboljšati znanja in kompetence osebja v športni organizaciji;
  • omogočiti dodatno usposabljanje osebju v športni organizaciji;
  • izmenjava znanj med osebjem v športu;
  • omogočiti osebju v športni organizaciji, da pridobijo mednarodne izkušnje, nove spretnosti ter začutijo pripadnost Evropski uniji preko spoznavanja evropskih vrednot;
  • vzpostaviti trajnostno sodelovanje med športnim osebjem iz različnih EU držav;
  • prenos inovativne metodologije dela z uporabo digitalne aplikacije v Slovenijo.

Podporniki