Img 9906

Aktualno

Ležeča

26. aprila 2024

Programi, Zdravju prijazna organizacija

Dan brez dvigal v Bolnišnici Topolšica

Dnevu brez dvigal so se pridružili tudi v Bolnišnici Topolšica, kjer so svoje zaposlene spodbujali k uporabi stopnic. No evelators…

Preberi več
2024 18 Safeday Save The Date Card

23. aprila 2024

Programi, Splošno, Zdravju prijazna organizacija

28. april: svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Mednarodna organizacija dela (ILO) je leta 2003 razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu.

Preberi več
Podelitev Certifikata Zpo

18. aprila 2024

Programi, Splošno, Zdravju prijazna organizacija

Tretja obnova certifikata ZPO

BIC Ljubljana je že tretje leto zapored obnovil certifikat Zdravju prijazna organizacija. V letošnjem letu so ponovno dosegli srebrni certifikat,…

Preberi več

O programu

Program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika in organizacije kot celote, v smislu ohranjanja in krepitve zdravja zaposlenih, predvsem telesne pripravljenosti. Program se posveča tudi zdravemu delovnemu okolju in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravje in počutje zaposlenih.

Pridobljeni certifikat je priznanje za vlaganje v varnost in zdravje zaposlenih ter hkrati kaže družbeno odgovornost vodstva podjetja do svojih zaposlenih.

Športna unija Slovenije je oblikovala celosten program promocije zdravja na delovnem mestu – Zdravju prijazna organizacija (v nadaljevanju ZPO), ki sta mu v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazala podporo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje. Program sledi smernicam Ministrstva za zdravje in usmeritvam EU na področju aktivnega in zdravega staranja ter reševanja problemov visoke bolniške odsotnosti zaposlenih.

Prednostno program Zdravju prijazna organizacija temelji na celoviti obravnavi posameznika in celotne organizacije v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na področju zdravega življenjskega sloga zaposlenih, predvsem telesne pripravljenosti. Program se posveča tudi zdravemu delovnemu okolju in drugim parametrom, ki vplivajo na zdravje zaposlenih.

ZPO je program za merjenje, spremljanje in izboljšanje stanja gibalne učinkovitosti zaposlenih. Pridobljeni certifikat ZPO je priznanje za vlaganje v varnost in zdravje zaposlenih ter hkrati kaže družbeno odgovornost vodstva podjetja do svojih zaposlenih in širše družbene skupnosti.

Predlagane ukrepe je potrebno redno spremljati glede učinkovitosti pri doseganju postavljenih ciljev. Na podlagi evalvacije se program lahko sproti dopolnjuje. Postopek pregleda poteka vsako leto oz. na dve leti.

Prednosti programa Zdravju prijazna organizacija:

 • sistematičen, celosten, t.i. „tailor-made“ pristop do posamezne organizacije in zaposlenih;
 • odločitve o ukrepih se sprejemajo na podlagi številk, podatkov in dejstev;
 • projektni pristop k vsaki organizaciji;
 • opravimo posnetek stanja organizacije: podatkov kadrovske službe, ankete zaposlenih, opravimo testiranje Euro Fitnes Badge (EFB);
 • vključenost strokovnjakov iz različnih področij (prehrana, ergonomija, psihologija, coaching, …);
 • mreža 200 športnih društev z raznoliko ponudbo športne vadbe širom Slovenije;
 • podporno orodje: Moj dnevnik zdravja, koledar in plakat vaj na delovnem mestu, video posnetki z vajami na delovnem mestu;
 • podelimo certifikat Zdravju prijazna organizacija.

Uspešnost izvajanja programa Zdravju prijazna organizacija se spremlja na merljiv način s ključnimi kazalniki.

Predlagani načrt z ukrepi je zasnovan na podlagi analize posnetka stanja merljivih kazalnikov zdravja zaposlenih in sicer:

1. Vključitev v program Vadba na recept z oceno gibalne učinkovitosti European Fitness Badge (EFB). Meritve splošne telesne pripravljenosti sestavlja nabor sedmih posameznih vaj. Njegova prednost je predvsem v preprosti in hitri izvedbi, za katero ne potrebujemo posebnih ali dragih pripomočkov, testiranje pa je primerno za različne starostne skupine in stopnje telesne pripravljenosti.
V načrtu ZPO se navede povprečna ocena rezultatov na nivoju organizacije, delež sodelujočih in predloge za izboljšanje. Vsak udeleženec pridobi certifikat EFB.

2. Anketa o počutju zaposlenih na delovnem mestu z vključenimi vprašanji s področja življenjskega sloga, prehrane in odnosov na delovnem mestu. Vprašalnik se sestavi v sodelovanju s pooblaščeno osebo v vaši organizaciji

3. Pregled trenutnih aktivnosti, ki se že izvajajo v vaši organizaciji in vključitev v letni plan ZPO in dopolnitev z novimi.

4. Podatki bolniške odsotnosti.

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov in analize stanja določimo področje ukrepanja, kjer so potrebne izboljšave. Letni načrt vsebuje ukrepe in aktivnosti, ki so ciljno usmerjeni in bodo pripomogli k preprečevanju bolezni in k zadovoljstvu zaposlenih.

Po letu dni opravimo pregled izvedenih aktivnosti, ponovimo vprašalnik in meritve telesne pripravljenosti ter primerjamo rezultate. Na podlagi sistematičnega pristopa beležimo izboljšanje rezultatov že po enem letu izvedbe ukrepov ZPO.

 

Priprava načrta in certifikat Zdravju prijazna organizacija je bil podeljen tako gospodarskim, kot negospodarskim organizacijam. Vendar podeljeni certifikat ZPO ne pomeni zaključenega projekta. Pomeni nadaljevanje začrtanih aktivnosti in stalnega prizadevanja po zboljševanju na vseh nivojih posamezne organizacije.

 • Kemijski inštitut Ljubljana
 • Dom Nine Pokorn – Grmovje
 • Vaillant d.o.o.
 • Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
 • Biotehnični izobraževalni center Ljubljana
 • Grammer Automotive d.o.o.
 • Elektro Štumpfl d.o.o.
 • Planinska zveza Slovenije
 • Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
 • Javni stanovanjski sklad MOL
 • Biro Bonus d.o.o.
 • Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
 • Upravna enota Kranj
 • Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.
 • in drugim organizacijam, s katerimi sodelujemo na področju izvedbe posameznih aktivnosti.

Programu Zdravju prijazna organizacija so v okviru različnih dogodkov in aktivnosti izkazali podporo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Direktorat za javno zdravje Ministrstva RS za zdravje in Gospodarska zbornica Slovenije.

Športna unija Slovenije je v okviru projekta Zdravju prijazna organizacija za promocijo zdravja in gibanja na delovnem mestu pripravila knjižico Moj dnevnik zdravja z Zbirnikom meritev ter plakat in koledar z vajami na delovnem mestu.

Za lažjo izvedbo individualnih aktivnih odmorov na delovnem mestu bodo v dodatno pomoč video posnetki z vajami, ki jih prejme organizacija ZPO po opravljeni delavnici – Aktivni odmor na delovnem mestu.

Aktivni odmor na delovnem mestu – Odkloni

Osnovna koraka za boljše telesno in duševno zdravje sta sprememba načina prehranjevanja in povečanje obsega telesne dejavnosti. Že deset minutna vadba dnevno bo vplivala na boljše počutje ter večjo delovno in miselno storilnost zaposlenih.

PLAKAT vaj na delovnem mestu si bodo lahko zaposleni namestili v pisarni ali skupnih prostorih. Vaje so enostavne, za njihovo izvedbo pa posameznik ne bo potreboval posebnih rekvizitov.

Naj bo zdravje zaposlenih in vaših poslovnih partnerjev tudi vaša skrb. Vlaganje v zdravje je namreč enostavna in dolgoročna naložba od katere nimajo koristi le zaposleni ali podjetje, temveč celotna družba in okolje v katerem posameznik živi, dela in ustvarja.

Certifikat “Zdravju prijazna organizacija” odraža ugled in prepoznavnost organizacije na področju varovanja in krepitve zdravja svojih zaposlenih.

Kaj je certifikat?

Certifikat Zdravju prijazna organizacija je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu sodelovanja z zaposlenimi, s poudarkom na zdravi vadbi, uravnoteženi prehrani in stabilnem duševnem zdravju na delovnem mestu in v zasebnem življenju.

Certifikat zagotavlja pozitivne učinke v poklicnem in zasebnem življenju ter odraža konkurenčne prednosti s pozitivnimi ekonomskimi učinki za podjetje ter dolgoročne učinke za družbo z namenom ohranjanja ter krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih.

Komu je certifikat namenjen?

Certifikat lahko pridobijo podjetja, javne ustanove, nevladne organizacije in združenja z najmanj petimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Organizacije s certifikatom pridobijo kakovostno orodje za izvajanje aktivnosti povezanimi s celostno skrbjo za zdravje na delovnem mestu.

Postopek pridobitve certifikata v povprečju traja od 6 do 10 mesecev.

Postopek revizije in kriteriji za pridobitev certifikata ZPO

Postopek revizije je sestavljen iz zbiranja in analize merljivih in ocenjenih kazalnikov:

1. Merljivi kazalniki 

 • Značka gibalne učinkovitosti – vadba na recept
 • Kazalniki bolniškega staleža NIJZ za posamezno organizacijo

2. Ocenjeni kazalniki

 • Rezultati vprašalnikov in predlogov ukrepov zaposlenih
 • Zdravstvena ocena tveganja
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja.

Se kdaj vprašate, kakšna je lahko finančna vrednost zaposlenih z visoko motivacijo in zavzetostjo za delo? Verjetno je nemogoče narediti popoln izračun, vendar si pa lahko zastavimo vprašanje malo drugače. Koliko stane vašo organizacijo, če imate zaposlene z nizko zavzetostjo za delo in slabo organizacijsko kulturo? Pritožbe vaših strank se bodo povečale, kakovost vaših storitev in izdelkov se bo poslabšala, dober kader bo pričel zapuščati organizacijo. Težave se bodo množile, ker se slaba morala zaposlenih lahko žal zelo hitro širi. Slaba morala zaposlenih je lahko ubijalec podjetja.
Zato izvedbo programa ves čas spremljamo in opravimo revizijo na letni bazi. Ponovimo meritve telesne pripravljenosti, bolniške odsotnosti in ankete.

7 razlogov za pridobitev programa in certifikata ZPO:

 • Program ZPO izboljša počutje in zdravje zaposlenih.
 • Program temelji na celoviti obravnavi posameznika v smislu ohranjanja in krepitve zdravja na telesnem, čustvenem, socialnem in duhovnem področju. To je morda največja prednost ali razlogi za uvedbo ciljno usmerjenega programa ZPO.
 • Program ZPO zmanjša zdravstvena tveganja.
 • Vključevanje v redne programe predvsem gibalne aktivnosti izboljša zdravstveno stanje in zmanjša tveganja za nastanek obolenj.
 • Program zmanjšuje stopnjo bolniških odsotnosti.
 • Izboljša se učinkovitost zaposlenih.
 • Zmanjša se odsotnost z dela (absentizem) in prezentizem.
 • Vlaganje v zdravje zaposlenih pripomore k zmanjšanju fluktuacije in lažjem pridobivanju novega kadra.
 • Pozitivno se izboljša organizacijska kultura.
 • Na podlagi dosedanjih izkušenj organizacij, katere so pridobile certifikat Zdravju prijazna organizacija podajamo garancijo na učinkovitost. Po treh letih redne izvedbe programa zagotavljamo, da se bo vložek v pripravo in obnovo programa pozitivno povrnil.

Redna telesna dejavnost je eden najpomembnejših dejavnikov za ohranjanje zdravja in preprečevanja bolezni. Znano je, da redna telesna dejavnost dokazano pozitivno vpliva tako v preventivi, kot tudi pri zdravljenju kroničnih nenalezljivih bolezni. Tehnološki razvoj zadnjih desetletij je pripeljal do velikih sprememb življenjskega sloga; današnje okolje ne le zmanjšuje potrebo po telesni dejavnosti, temveč celo spodbuja dolgotrajna obdobja sedenja oziroma pasivnosti.

Ker se zavedamo pozitivnega vpliva redne telesne dejavnosti na zdravje posameznika, smo na Športni uniji Slovenije v sodelovanju z Zavodom Apga, pripravili video gradiva preventivnih vaj, primernih za različne tipe delovnih mest. Z njimi želimo razbiti monotonost enostranskega dela, pa naj gre za dolgotrajno sedenje, dolgotrajno stanje ali pa dolgotrajno ponavljanje enakega giba. Vaje, ki smo jih pripravili, lahko izvajamo v različnih položajih (stoje, sede, med hojo) in v različnih okoljih (v pisarni, v proizvodnji, na prostem,…).

 

Kako se odločiti v kakšnem položaju bomo vaje izvajali?

1. Pri pretežno sedečem načinu dela priporočamo, da vaje izvajate stoje ali med hojo, če vaja to dopušča.
2. Pri pretežno stoječem načinu dela priporočamo, da vaje izvajate sede ali med hojo.
3. Na delovnih mestih, kjer prevladuje fizično naporno delo, priporočamo ogrevanje z dinamičnimi gimnastičnimi vajami pred izvedbo izbranih vaj in vključitev sprostitvenih vaj za tiste dele telesa, ki so med delom najbolj obremenjeni.

Vse vaje izvajamo tako, da je hrbtenica v naravnem, čim bolj vzravnanem položaju.
Za pomoč pri vajah si lahko pomagamo s pripomočki, ki jih imamo v bližini: stena, stol, miza, stroj ipd.

*Vaje so združene v deset posameznih, eno minutnih sklopov in skupni, deset minutni video. V posameznem sklopu je več različnih vaj, ki so razdeljene po posameznih delih telesa. Vaje smo temu primerno tudi poimenovali.

Ni potrebno, da vedno opravite vse vaje znotraj posameznega sklopa. Izberite tiste sklope vaj, ki jih potrebujete za razbremenitev obremenjenega dela telesa.

Priporočamo vam, da vaje na delovnem mestu izvedete dvakrat ali trikrat znotraj delovnega časa. Vaje lahko izvajate od dveh do desetih minut, oziroma kolikor vam dopuščajo delovne zahteve in čas. Vaje so preproste, namenjene predvsem tistim mišičnim sklopom, ki skrbijo za stabilnost sklepov in pokončno telesno držo. Za aktivacijo in trening omenjenih mišic ni potrebna visoka intenzivnost obremenitve, pomembno pa je, da nizko obremenitev izvajamo večkrat na dan.
Namen pripravljenega video gradiva je, da imate orodje, s katerim si lahko učinkovito pomagate pri odpravljanju tistih bolečin v telesu, ki so posledica telesne nedejavnosti in neaktivne hrbtenice. Hrbtenica predstavlja glavni steber človeka, zato je pomembno, da jo skozi različne aktivnosti ohranjamo zdravo in prožno. Naša želja je, da ozavestite, da neprekinjeno vztrajanje v določenem prisilnem položaju, kamor štejemo tudi dolgotrajno sedenje, izjemno slabo vpliva na vaše telesno zdravje.

Ko uspešno osvojite izvedbo vaj in ne potrebujete več pomoči video gradiva, vam priporočamo, da vaje med seboj poljubno sestavljate.

PRIMER VIDEO VSEBINE

 1. Aktivni odmor na delovnem mestu – Kroženje rok

*Dostop do vseh video posnetkov (11 kom) organizacija prejme v sklopu načrta Zdravju prijazna organizacija ali organizirane delavnice Aktivni odmor na delovnem mestu.

P.S. – V kolikor bi želeli v podjetju organizirati delavnico Aktivni odmor na delovnem mestu ali delavnice s področja Zdravega življenjskega sloga, nas prosim kontaktirajte na naslov: polona.stajnar@sportna-unija.si

V seznamu so navedeni predlogi ukrepov za izvajanje programa Zdravju prijazna organizacija. Ukrepi so predlagani na podlagi ciljno usmerjenih podatkov, ki jih pridobimo na podlagi analize stanja merljivih in ocenjenih kazalnikov stanja v posamezni organizaciji.

V dogovoru s predstavniki organizacije pripravimo letni plan aktivnosti.

1. Ukrepi na nivoju delovanja organizacije (za vse organizacije)


Podpis pogodbe o medsebojnem sodelovanju *
Določitev odgovorne osebe za promocijo zdravja na delovnem mestu *
Priprava in izvedba ankete o življenjskem slogu zaposlenih

Vadba na recept – meritve telesne pripravljenosti in program vadbe
Priprava letnega plana ZPO in potrditev odgovorne osebe
Podelitev certifikata ZPO za tekoče leto
Obnova programa, priprava dopolnitev letnega plana in certifikata po letu dni

Področja in izbor ukrepov:

2. Ukrepi za izboljšanje zdravega življenjskega sloga in spodbujanje gibanja
Obvezni vsaj štirje (4) ukrepi za osnovni certifikat ZPO


Testiranje splošne telesne pripravljenosti: European Fitness Badge *
Delavnica nordijske hoje
Delavnica s predstavitvijo vaj za 10 minutni odmor vadbe za zdravje *
Izvedba kratkih aktivnih odmorov na delovnem mestu
Vodene vadbe na sedežu organizacije (joga, pilates)
Izvedba masaže na stolu v okviru aktivnega odmora
Video posnetki z vajami aktivnega odmora (10 x 1min)
Plakati z vajami aktivnega odmora na delovnem mestu
Karte za fitnes, plavanje, vodene vadbe
Dan brez dvigal – uporabimo stopnice
Najem dvorane za košarko, odbojko, vodene vadbe
Delavnica – Izboljšajmo tehnike plavanja
Delavnica – Tek na smučeh
Seminar Zdrav življenjski slog
Celostna promocija zdravja na delovnem mestu

Nakup startnine za športne prireditve

Delavnica – Pohodništvo in varna hoja v hribe

Zimski / poletni športni dan
Zimski / poletni Team-building
Vozi varno – Trening varne vožnje

3. Ukrepi za izboljšanje delovnega okolja in ergonomija delovnih mest
Ureditev delovnega okolja, ki podpira zdrav življenjski slog zaposlenih


Delavnica Ergonomsko urejen delovni prostor (vključeno tudi delo od doma)
Priporočila nabavni službi pri nakupu osnovnih sredstev – ergonomske delovne opreme
Ustvarjanje okolja za promocijo zdravja na delovnem mestu *
Dan brez dvigal – uporabimo stopnice
Video posnetki z vajami aktivnega odmora (10 x 1min)
Plakati z vajami aktivnega odmora na delovnem mestu

4. Ukrepi na področju zdrave in uravnotežene prehrane
Prehrana je tisti del zdravega načina življenja, ki človeka krepi, preprečuje bolezni in vpliva na visoko delovno storilnost.


Dostava svežega sadja na delovno mesto
Ureditev prostora za pripravo obrokov
Avtomati z zdravimi proizvodi
Obisk delavnic v CKZ centrih – Zdrava prehrana in hujšanje

5. Ukrepi na področju krepitve in varovanja duševnega zdravja


Zmanjševanje stresa in tehnike sproščanja

Učenje tehnik meditacije
Možnost individualnega posveta s psihologom
Delavnica – Soočanje s stresom in obvladovanje stresnih situacij
Delavnica – Zdravljenje z dihanjem

6. Ukrepi na področju organizacije dela in komunikacije
Medsebojni odnosi so pomemben dejavnik za doseganje dobrih rezultatov in zdravje zaposlenih


Delavnica – Učinkovita medsebojna komunikacija
Delavnica – Učinkovito vodenje sestankov
Uvedba rednih delovnih sestankov z zaposlenimi
Letni razgovori z vodjo in postavitev razvojnih načrtov zaposlenih
Urejen sistem nadomeščanja
Hibridno delo
Gibljiv delovni čas
Uvedba tedenskih skupnih zajtrkov
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Način prenosa informacij, način vodenja organizacije

Fotogalerija

Predstavitveni video

YouTube video