ACTIVE AGEING

Športna unija Slovenije je nosilec projekta ACTIVE AGEING FOR FALLS PREVENTION, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport. Starost je eden ključnih dejavnikov tveganja za padce. Starejši ljudje imajo največje tveganje za smrt ali resne poškodbe zaradi padca in to tveganje se s starostjo povečuje. Zato padci pri starejši populaciji predstavljajo  velik javnozdravstveni in socialno-ekonomski problem. Posledice padcev vključujejo zlome in poškodbe glave, zmanjšano kakovost življenja, strah pred padci, izgubo zaupanja in samoomejevanje ravni aktivnosti, kar vodi do zmanjšanja telesne funkcije in socialnih interakcij. Po drugi strani pa omejitev dejavnosti ovira telesno zmogljivost in poveča tveganje za nadaljnje padce. Specifični cilji projekta so:

  • krepitev zmogljivosti strokovnega kadra na področju športa starejših in v zdravstvenem sektorju;
  • povečanje udeležbe starejših pri telesnih dejavnostih;
  • diseminacija razvitih učnih gradiv med širšim krogom strokovnjakov in deležnikov ter spodbujati trajnostno delovanje.

V pripravljalni fazi projekta bo izvedena raziskava o programih telesne vadbe z namenom preprečevanja padcev pri starejših, ki bo vključevala tudi primere dobre prakse. Na podlagi teoretičnih izhodišč bodo razviti trimesečni program telesne vadbe za starejše ter orodja za krepitev zmogljivosti strokovnega kadra v športnem in zdravstvenem sektorju. Paket učnih orodij bo zajemal:

  • digitalni priročnik za program telesne vadbe za starejše,
  • učna gradiva za delavnice za strokovni kader,
  • smernice za organizacije kako pripraviti in implementirati specifične programe telesne vadbe.

V zaključni fazi projekta bo izvedeno pilotno testiranje v štirih evropskih državah (Slovenija, Francija, Finska in Italija), in sicer bo potekalo testiranje programa telesne vadbe za starejše ter novo razvitih učnih orodij, ki bo vključevalo tudi delavnice za strokovni kader v športnem in zdravstvenem sektorju. Implementacijo projekta bodo vseskozi spremljale komunikacijske in diseminacijske aktivnosti, katere vrhunec predstavlja predstavitev projekta deležnikom iz različnih evropskih držav na kongresu MOVE CONGRESS na Danskem.

Uradna spletna stran projekta je v pripravi.

Podporniki