20191121 105629

Aktualno

Img 20240529 200334 Edit 578352793638831 1067x800

4. junija 2024

Evropska gibalna značka, Programi, Zdravo društvo

EFB meritve v Akademiji gibanja in veščin

V Akademiji gibanja in veščin v Kranju so v sredo, 29. 5. 2024 izvedli testiranje telesne pripravljenosti z Evropsko gibalno…

Preberi več
20240319 113416

17. aprila 2024

Evropska gibalna značka, Programi, Splošno

Študentje Fakultete za šport izvedli testiranje EFB

V sklopu praktičnih vsebin pod mentorstvom profesorice dr. Maje Dolenec so študentje tretjega letnika smeri kineziologija na Fakulteti za šport…

Preberi več
20240408 172417

11. aprila 2024

Evropska gibalna značka, Splošno

Testiranje v Bakovcih

V Bakovcih smo v sodelovanju z Društvom za telesno vzgojo Partizan Bakovci v ponedeljek, 8. aprila, izvedli testiranje splošne telesne…

Preberi več

O programu

Evropska gibalna značka – European Fitness Badge (krajše: EFB) predstavlja nabor testov za oceno posameznikove, z zdravjem povezane telesne pripravljenosti. Osrednji cilj je s pomočjo individualne ocene posameznika spodbuditi in motivirati k aktivnejšemu življenjskemu slogu.

European Fitness Badge je vseevropski projekt, ki je je zaživel leta 2017 na pobudo Nemške gimnastične zveze. Osrednja ideja je bila pripraviti testno baterijo za oceno splošne telesne pripravljenosti ob upoštevanju stanja v sedanji družbi. Projekt je bil v letih 2017 – 2020 sofinanciran s strani Erasmus +, v njem pa je sodelovalo sedem partnerskih organizacij, med njimi tudi Športna unija Slovenije.

Evropsko gibalno značko so tako razvili vrhunski evropski strokovnjaki z namenom, da je testiranje dosegljivo širokemu krogu uporabnikov po vsej Evropi. Velika prednost EFB testiranja je prav možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov. Vaje v okviru testiranja so primerne za različne nivoje telesne pripravljenosti, tudi za starejše in manj aktivne posameznike.

Nosilec programa:

German Gymnastics Federation (DTB) (Nemčija)

Partnerji programa:

 • Sportunion (Avstrija)
 • Artevelde University (Belgium)
 • Danish Gymnastics and Sports Association (DGI) (Danska)
 • Ubae (Španija)
 • International Sports and Culture Association (ISCA)
 • Športna unija Slovenije (ŠUS, Slovenija)

V osnovi Evropsko gibalno značko (EFB) sestavljata dva testa:

»Uvodni test« je namenjen telesno manj aktivnim in neaktivnim in služi kot presejalni test, na podlagi katerega se posameznika usmeri v zanj primerno vadbo.

»Splošen test« pa je primeren za aktivno populacijo in služi kot prikaz posameznikovih trenutnih telesnih sposobnosti, pri čemer pokaže tako na dobro razvite sposobnosti kot pomanjkljivosti.

Vključuje sedem različnih vaj za oceno motoričnih sposobnosti:

 • vzdržljivosti
 • moči
 • koordinacije in
 • gibljivosti ter
 • oceno telesne strukture in drže.

Sestavni del testiranja sta tudi vprašalnik o telesni aktivnosti in zdravstveni vprašalnik, na podlagi katerega se inštruktor odloči, kateri test bo izvedel. Končni rezultat je skupeh vseh ocen – za vsako posamezno področje.

Po izvedbi meritev se podatki prenesejo v spletno platformo in pripravijo certifikati z rezultati za vsako posamezno motorično sposobnost ter skupna ocena. Vsak udeleženec tako prejme priznanje za nivo telesne pripravljenosti in individualno svetovanje s priporočili.

Evropska gibalna značka nagrajuje status telesne pripravljenosti na treh nivojih.

Nivo 1: Osnovna stopnja

Telesna pripravljenost je osnovna z vidika ohranitve in izboljšanja zdravja. Posameznik, ki doseže osnovni nivo telesne pripravljenosti, je zmožen obiskovati osnovne vadbene programe, ki jih ponujajo športno rekreativna društva in fitnes centri.

Nivo 2: Napredna stopnja

Posameznik, ki je dosegel napredni nivo telesne pripravljenosti, je v primerjavi s populacijo enake starosti in spola bolje telesno pripravljen kot 40% njegove starostne skupine in slabše telesno pripravljen kot 40% njegove starostne skupine. Rezultati testiranja torej ustrezajo med 41 in 60%. Priporoča se dodatna telesna aktivnost za napredek telesne zmogljivosti in izboljšanje zdravja. Možna je udeležba v večini vadbenih programov, ki jih ponujajo športno rekreativna društva in fitnes centri.

Nivo 3: Nadpovprečno

Ta nivo pomeni, da je posameznik bolje telesno pripravljen kot 60% njegove starostne skupine. Oseba naj nadaljuje z redno telesno vadbo. Izbere lahko tudi bolj zahtevne programe vadbe in športne aktivnosti, ki bodo ohranjali njegovo motivacijo za redno ukvarjanje s športom in vadbo.

Ne doseže niti osnovne stopnje

V kolikor posameznik ne doseže osnovnega nivoja telesne pripravljenosti, je to znak za rdeči alarm in je nujno potrebno ukrepanje. Priporoča se vključitev v poseben program vadbe, kjer oseba, ki je bila do sedaj neaktivna ali manj aktivna, postopoma s prilagojeno vadbo doseže osnovni nivo telesne pripravljenosti ter ustvari dobre navade aktivnega življenjskega sloga.

Testiranje s pomočjo Evropske gibalne značke je primerno za širok krog uporabnikov, ciljna skupina testiranja pa so odrasli od 20. leta starosti dalje.

Strokovni delavec tako pridobi pomembne podatke o telesni pripravljenosti vadečih, na podlagi katerih lahko pripravi ustrezen program vadbe, prilagojen udeležencem in njihovim potrebam. Konstantno testiranje telesne pripravljenosti in individualna povratna informacija omogoča tako udeležencu kot vaditelju spremljanje napredka.

Glavne prednosti:

1. Evropska gibalna značka predstavlja učinkovit inštrument za športna društva pri:

 • oceni telesne pripravljenosti vadečih;
 • služi kot podlaga za pripravo programa vadbe;
 • omogoča spremljanje napredka v telesni pripravljenosti vadečih;
 • služi kot priznanje vadečim ob zaključku sezone;
 • omogoča individualno svetovanje s priporočili;
 • pridobivanju novih članov oziroma vadečih;
 • motiviranju posameznika pri vzpostavitvi aktivnega življenjskega sloga;
 • vključevanju manj aktivnih ljudi v redno telesno vadbo in športne aktivnosti.

2. Velika prednost je možnost izvedbe testiranja z minimalnim številom in lahko prenosljivimi pripomočki. Testiranje je tako primerno za izvajanje na različnih lokacijah, tako v dvorani kot zunaj, poleg tega izvajalec nima nepotrebnih stroškov z nakupom ali izposojo pripomočkov.

3. Testiranje se lahko izvede v sklopu organizirane skupine vadečih ali kot športno rekreativni (množični) dogodek na občinski/lokalni/regionalni/nacionalni ravni.

Posamezniku Evropska gibalna značka omogoča:

 • priznanje za nivo telesne pripravljenosti in individualno svetovanje s priporočili;
 • primerjanje rezultata s posamezniki iste starosti in spola na evropski ravni;
 • preverjanje napredka s ponovnim testiranjem čez 6 ali 12 mesecev.

Velika prednost testiranja je enostavna izvedba z minimalnim številom pripomočkov. Testiranje se lahko izvede znotraj organizirane skupine (vadeči, člani društva) oziroma kot del športno rekreativnega dogodka. Meritve se izvajajo tudi v podjetjih kot del programa Zdravju prijazna organizacija.

Športna unija Slovenije je za lažjo izvedbo meritev v društvih pripravila komplete pripomočkov, ki so za izposojo na voljo na sledečih lokacijah:

 • Ljubljana: Športna unija Slovenije
 • Koper: Športna zveza Koper
 • Nova Gorica: Športna zveza Nova Gorica
 • Jesenice: Športna zveza Jesenice
 • Novo mesto: Športna zveza Novo mesto
 • Brežice: Športna zveza Brežice
 • Žalec: Zveza športnih društev Občine Žalec
 • Velenje: Športna zveza Velenje
 • Slovenj Gradec: Športna zveza Slovenj Gradec
 • Maribor: Športna zveza Maribor
 • Moravske Toplice: Občinska športna zveza Moravske Toplice
 • Kranj: Športna zveza Kranjska
 • Ptuj: Športna zveza Mestne občine Ptuj

Izvajalci testiranja so lahko vaditelji ali trenerji, ki imajo ustrezno izobrazbo športne smeri ali pridobljeno strokovno usposobljenost za delo v športu. Usposabljanje strokovnih delavcev v športu za izvajanje omenjenega testiranja izvajamo na Športni uniji Slovenije. Na voljo je tudi naša ekipa, ki meritve izvaja na terenu.

Več o pogojih sodelovanja v programu si lahko preberete v aktualnem razpisu za leto 2023.

 • EFB razpis 2023 je zaključen.

Za več informacij o Evropski gibalni znački vam je na e-naslovu: ziga.sodrznik@sportna-unija.si na voljo Žiga Sodržnik, sekretar za regijsko koordinacijo.

Fotogalerija

Podporniki