KESCAB HUB

Namen projekta KNOWLEDGE AND EXPERIENCE SHARING AND CAPACITY BUILDING (KESCAB) ONLINE HUB je podpreti člane projektnih partnerjev in njihove deležnike s tesnejšim medsektorskim sodelovanjem; mrežo svetovalnih storitev o izobraževanju, športu in tehnologiji za krepitev zmogljivosti, izmenjavo izkušenj in dobre prakse o dejavnikih, ki omogočajo digitalno in splošno izobraževanje v športu za vse. Projekt bo zagotovil naslednje:

  • usklajene pobude za izmenjavo znanja in izkušenj ter krepitev zmogljivosti v gibanju Šport za vse;
  • vzajemno podporo in mreženje med vrstniki, trenerji in organizacijami za krepitev procesov izmenjave znanja in izkušenj;
  • več interaktivnih spletnih seminarjev in delavnic za zagotavljanje kakovostne in ustrezne vsebine;
  • spremljanje in evalvacijo procesov prek spletnega vozlišča za izmenjavo znanja in izkušenj;
  • identifikacijo drugih rešitev, znanja in izkušenj z drugih celin za izmenjavo in obogatitev evropskih rešitev.

V ta namen bo razvit visoko zmogljiv digitalni izobraževalni ekosistem, ki bo vključeval tudi raznovrstne delavnice za strokovni kader in prostovoljce v športu za vse.

Uradna spletna stran projekta je v pripravi.

Podporniki