Festival Aktivnega Staranja Banner

O programu

Program Festival aktivnega staranja predstavlja nabor brezplačnih enodnevnih dogodkov, s katerimi starejše spodbujamo k redni telesni dejavnosti. S programom želimo starejše vključevati v različne oblike telesne dejavnosti ter jih osveščati o pomenu telesne dejavnosti v tretjem življenjskem obdobju za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost. V sklopu projekta se odvijejo raznovrstni vadbeni programi, testiranja telesne pripravljenosti in delavnice oziroma predavanja.

Izvajalci dogodkov so lokalne športne organizacije. Osrednji cilj programa je podpora lokalnih izvajalcev s sofinanciranjem izvedbe njihovih dogodkov. Poleg finančne podpore pa izvajalcem nudimo tudi ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko pomoč, saj želimo s tem vplivati na kakovost izvedenih dogodkov.

Dogodki so namenjeni starejšim in so zanje brezplačni. Vsebina je lahko zelo raznolika:

• Raznovrstne izobraževalne delavnice, ki se osredotočajo na doseg vitalne starosti.
• Predavanja in osveščanja o pomenu redne telesne vadbe za vsesplošno zdravje v zrelih letih.
• Spoznavanje novih vadbenih programov in gibalnih vaj.
• Spoznavanje novih športnih aktivnosti ter športnih panog.
• Pravilno, predvsem pa varno izvajanje vaj.
• Zabavne športnorekreativne aktivnosti z namenom gibanja in druženja.
• Razne meritve, povezane s telesnim stanjem – na primer meritve telesne pripravljenosti, meritve krvnega tlaku ipd.

Festival aktivnega staranja je pogosto organiziran v obliki delavnice, ki je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Prvi del je navadno izpeljan v obliki krajšega predavanja ali predstavitve, ki mu sledi praktična izvedba aktivnosti.

  • Nuditi starejšim brezplačno vadbo, informativna predavanja in testiranja telesne pripravljenosti za vitalno staranje.
  • Organizirati športnorekreativne dogodke po vsej Sloveniji za vključevanje starejših v telesno aktivnost.
  • Ozaveščati javnost, še posebej starejše, o pomenu redne in kakovostne vadbe za ohranjanje zdrave in vitalne starosti.
  • Povečati delež telesno aktivnih in dejavnih oseb, ne glede na spol, starost ali družbeno-socialni status, predvsem pa povečati delež telesno dejavnih starejših nad 60 let.
  • Zmanjšati število popolnoma nedejavnih in socialno-ekonomsko ranljivih posameznikov.
  • Izobraževati strokovni kader, ki izvaja vadbene programe za starejše.

Program je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter s strani Fundacije za šport.

Športne organizacije se lahko v program vključijo tako, da izpolnijo prijavnico in soglasja za sodelovanju v projektu in jih posredujejo na elektronski naslov: ziga.sodrznik@sportna-unija.si. V letu 2024 bomo izvajalcem programa Festival aktivnega staranja sofinancirali delo strokovnega kadra in izvedbo dogodkov skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2024 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Več informacij najdete v priloženem razpisu:

Razpis Aktivno staranje 2023 je zaključen.

 

Za več informacij o nacionalnem programu Festival aktivnega staranja vam je na elektronskem naslovu ziga.sodrznik@sportna-unija.si na voljo Žiga Sodržnik, sekretar za regijsko koordinacijo.

Fotogalerija

Podporniki