Run for Diversity

Športna unija Slovenije v letih 2023 – 2025 sodeluje v mednarodnem projektu Run4Diversity (R4D), ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, njegov nosilec pa je Francoska federacija športa zaposlenih (French Federation for Company Sport). V projektu poleg naše sodeluje še sedem partnerskih organizacij iz cele Evrope.

Triletni projekt bo težil k spodbujanju telesne dejavnosti na delovnem mestu skozi t.i. “run for diversity” dogodke, katerih cilj je spodbujanje vključenosti ob upoštevanje načela raznolikosti. Prioritete projekta so: prispevati k bolj zdravemu življenjskemu slogu, trajnostnemu razvoju in spodbujanju enakopravnosti zaposlenih.

Projekt s svojimi cilji tako odraža prizadevanja evropske politike po osveščanju o pomembnosti spodbujanja telesne dejavnosti na delovnem mestu ter upoštevanju in vključevanju načela raznolikosti pri reševanju diskriminacijskih vprašanj.

Logo R4d Rvb 2

Cilji projekta so:

 • Skozi šport na delovnem mestu/v podjetjih spodbujati upoštevanje načela raznolikosti in socialne vključenosti zaposlenih ne glede na spol, medgeneracijske razlike ali invalidnost.
 • Spodbujati telesno aktivnost zaposlenih in tako prispevati k zniževanju visoke stopnje telesne neaktivnosti v Evropi.
 • Razviti model trajnostno naravnanega športnega dogodka za podjetja.

Osrednji del projekta bodo številni športni dogodki za podjetja/zaposlene, ki se bodo odvili v času Evropskega tedna športa. Zastavljeni cilji pa se bodo uresničevali tudi preko organizacije delavnic, okroglih miz in konferenc.

Partnerske organizacije:

 • FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ENTREPRISE, Francija
 • CENTRO DE ENSENANZA UNIVERSITARIA SEK SAUCJC, Španija
 • SPORT ET CITOYENNETE 3S, Francija
 • HELLENIC ORGANIZATION FOR COMPANY SPORT AND HEALTH, Grčija
 • Malta Employees Sports Association, Malta
 • Športna unija Slovenije
 • LATVIJAS TAUTAS SPORTA ASOCIACIJA, Latvija
 • BRUXEO ASBL-VZW, Belgija
 • EFCS, Francija

Podporniki