ICSSPE

Mednarodni svet za športno znanost in telesno vzgojo (ICSSPE – International Council of Sport Science and Physical Education) ima sedež v Berlinu v Nemčiji.

Organizacija teži k iskanju načinov izboljšanja kakovosti življenja, telesne dejavnosti in športa skozi znanstveno-raziskovalni pristop in izobraževanje. Spodbujajo razvoj politik učinkovitega upravljanja tako na področju telesne dejavnosti in športa kot aktivnega življenjskega sloga.

Uradna spletna stran organizacije: https://www.icsspe.org/

Kontakt: icsspe@icsspe.org