EUROPEAN FITNESS MONITORING SYSTEM

Eufitmos Logo Color

Faculty of Human Kinetics (FMH), University of Lisbon je nosilec Erasmus projekta European Fitness Monitoring System (EUFITMOS), v katerem v letih 2020 – 2022 sodeluje tudi Športna unija Slovenije.

Osnovni namen je razviti spletno platformo za baterijo testov telesne pripravljenosti adolescentov, ki bo na voljo športnim pedagogom po vsej Evropi. Platforma vključuje gradivo in priročnik za učitelje športne vzgoje, priporočila za telesno dejavnost in mednarodno bazo podatkov o telesni pripravljenosti mladih.

Objavljeni so bili trije znanstveni članki v mednarodnih znanstvenih revijah. Izvedena je bila analiza trenutnega stanja in izvedenih aktivnosti na tem področju, ter na podlagi omenjene analize je bila izbrana najbolj ustrezna baterija testov za testiranje telesne pripravljenosti adolescentov. Za omenjeno baterijo testov je bil razvit protokol in priročnik za športne pedagoge, ki vsebuje tudi videoposnetke. Razvita je bila platforma za zbiranje podatkov testiranja ter sistem za učenje uporabe platforme. Po implementaciji in pilotnem testiranju so bili izvedeni morebitni popravki in nadgradnja spletne platforme. Namen je ponuditi športnim pedagogom dolgoročno spletno zbirko podatkov o telesni pripravljenosti adolescentov ter promocija telesne dejavnosti za omenjeno ciljno skupino.

Uradna spletna stran projekta: https://eufitmos.eu/

Podporniki