1d8a1659a

Športne počitnice za otroke

O programu

Gibanje in telesna aktivnost sta ključnega pomena pri razvoju otrok in mladostnikov, saj ne vplivata zgolj na skladen telesni razvoj ter razvoj telesne motorike, temveč tudi na razvoj miselnih sposobnosti in koncentracije. Dandanes obeh znatno primanjkuje pri otrocih, predvsem zaradi vpliva elektronskih naprav in multimedijskih vsebin. S programom Športne počitnice za otroke želimo spodbujati otroke in mladostnike, da vključijo športne aktivnosti in gibanje v svoj vsakdan in jih podučiti o pomembnosti gibanja za vsesplošno zdravje. Ciljna skupina programa so otroci in mladostniki, saj se zdrav življenjski slog in dobre navade pričnejo oblikovati v otroštvu in se nadgrajujejo v obdobju mladostništva.

V okviru programa Športna Unija Slovenije že vrsto let organizira in sofinancira Športne počitnice za otroke iz socialno ogroženih družin. Program je dobrodelne narave, saj so počitnice za otroke povsem brezplačne. Idejno zasnovo programa je razvila Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve.

Program tabora temelji na zdravem in kvalitetnem preživljanju prostega časa v tesnem stiku z naravo brez elektronskih naprav. Izkušeni mentorji izvajajo različne zabavne in poučne aktivnosti na prostem, s katerimi želimo otrokom pokazati zanimivosti v naravi, s športnimi animacijami pa jih navdušiti za redno ukvarjanje s športom. Otroci tako spoznajo, da se lahko odlično zabavajo v naravi in na športnih igriščih, poseben čar pa imajo tudi razne aktivnosti v gozdu ali ob tabornem ognju. Kreativne delavnice prispevajo k ustvarjalnosti otrok in so nujna protiutež telesnim aktivnostim. Otroci morajo na počitnicah upoštevati določena pravila, izpolnjevati določene dolžnosti in opravljati vsakodnevna opravila (pomivanje posode, dežurstvo itd…), kar zelo pripomore k njihovem osebnem razvoju in disciplini.

CILJI PROGRAMA:

 • V programe pridobiti otroke in mladino, ki še niso vključeni v redni vadbeni proces zunaj rednega pouka v šolah.
 • V programe pridobiti otroke in mladino iz socialno šibkejših okolij.
 • Mladim ponuditi kvalitetne športne programe – dejavnosti, ki se jih bodo radi udeleževali in prek njih doživljali čustveno in psihično sprostitev in pridobivali nova znanja.
 • Z ustreznimi vsebinami, organizacijskimi prijemi otrokom omogočiti, da preživijo del prostega časa v organizirani in s strokovno vodeni skupini in spodbujati medsebojno druženje.
 • Nadomestiti pomanjkanje gibanja med šolskim letom.
 • Mladim približati športne aktivnosti in gibalne oblike, ki jih slabo ali sploh ne poznajo.
 • Vplivati na osebnostni razvoj in oblikovanje trajnih športnih navad.
 • Razvijati in poglabljati sodelovanje v skupini, športno obnašanje ter kulturen odnos do drugih ter utrjevati samozavest.
 • Razumeti in sprejemati različnost v sposobnostih, znanjih in interesih.
 • Navajanje na kulturen odnos do sovrstnikov.
 • Povezovati šport z različnimi drugimi vsebinami (naravoslovje, družboslovje…).
 • Povečanje števila mladih, ki redno telesno vadijo in športno udejstvujejo.

Počitnice so dobrodelne narave in so za otroke oziroma njihove starše brezplačne. Ciljna skupina so otroci iz socialno šibkejših okolij, ki se iz različnih vzrokov ne morejo udeležiti počitnic, predvsem pa zunaj rednega pouka v šolah niso vključeni v redni vadbeni proces. Pri tem Športna unija sodeluje z raznimi nevladnimi organizacijami – v zadnjih letih intenzivno z Medobčinsko zvezo prijateljev in mladine Velenje, ki priskrbi otroke in poskrbi za koordinacijo in registracijo.

Tabor poteka v Gozdni šoli Mozirje (Forest camping Mozirje), v čudovitem objemu narave na desni strani reke Savinje. Kamp in njegova okolica ponujata vso potrebno športno infrastrukturo za izvedbo počitnic. Več o samem kampu Mozirje si lahko pogledate na njihovi spletni strani.

Skupina treh ali štirih športnih pedagogov (animatorjev) celoten teden vodi skupino otrok in skrbi za red, varnost ter dosledno izvajanje aktivnosti po programu. Ker ima kamp skupno kuhinjo, jedilnico in skupne sanitarije, je še toliko bolj pomembno, da skupina deluje po vnaprej določenem urniku in redu. Uporaba telefona in elektronskih naprav je dovoljena le ob vnaprej določenih terminih.

Pester in raznolik program tabora vključuje:

1. ŠPORTNE AKTIVNOSTI IN VKLJUČEVANJE ŠPORTA V VSAKDANJE ŽIVLJENJE OTROK:
Športne aktivnosti predstavljajo osrčje programa. Otroci se tekom tabora srečujejo z različnimi aktivnostmi in športnimi panogami, poudarek pa je predvsem na gibalnih oblikah, ki niso vsakdanje – z nekaterimi se otroci srečajo prvič. Na ta način krepijo motorične sposobnosti, koordinacijo, fizično pripravljenost, osvojijo nove gibalne oblike in prepoznajo korist in ljubezen do športa.

Vsak dan pred zajtrkom je na sporedu jutranja telovadba. Reka Savinja omogoča kopanje in vodne aktivnosti, v kampu pa sta igrišči za nogomet in odbojko. Med aktivnostmi, ki se večinoma pojavljajo na taboru (program ni nujno vedno enak), so atletika, gimnastika, rolanje, igre z žogo, plesne vaje, borilne veščine, vodne igre, sem ter tja pa tudi streljanje z lokom.

2. DRUŽABNE IN ZABAVNE AKTIVNOSTI:
Kot obvezna protiutež vsem športnim so pomembne tudi družabne in zabavne aktivnosti, ki poskrbijo, da se otroci sprostijo in medsebojno povežejo. Mednje spadajo razne družabne igre, disko večer, pantomime, kino pod zvezdami itd. Med najbolj atraktivne dejavnosti zagotovo spadajo obiski različnih oseb, ki pridejo otrokom predstavit svoje dejavnosti. To so lahko gasilci, policisti, vojaki, taborniki ali znani športniki. Vsak tabor se otroci peš odpravijo na izlet bodisi v bližnji Mozirski gaj bodisi v Koruzni labirint.

3. KREATIVNE IN POUČNE VSEBINE:
Kreativne delavnice, kvizi in poučne vsebine so pomemben del vsakega tabora. Otroci se naučijo različnih uporabnih stvari, kot je postavljanje taborniškega ognja, preživetja v naravi itd…

4. RED IN DISCIPLINA:
Otroci imajo tekom programa tudi določene zadolžitve in naloge, s čimer se naučijo osnov reda in medsebojnega sodelovanja. Redno morajo pospravljati svoje šotore, pomivati posodo, pripravljati zajtrk, skrbeti za opremo itd. Držati se morajo vnaprej določenega urnika vstajanja in umivanja zaradi zasedenosti kampa, prav tako pa upoštevati pravila, ki tam veljajo. Vse to krepi njihovo osebnost.

Potrebno je izpostaviti še društvo Rotary klub Velenje, ki v zadnjih letih s finančno donacijo pomaga uresničiti športne počitnice in na ta način skupini otrok polepšati poletje. O organizaciji si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Fotogalerija