MOVING for HEALTH

Projekt MOVING for HEALTH želi povezati gibalno in zdravstveno pismenost ter ponuditi orodja, znanja, informacije za razvoj in izboljšanje zdravega življenjskega sloga državljanov s povezovanjem posameznikov (učitelji, trenerji, ponudniki zdravstvenih storitev, razvijalci skupnosti) in organizacij oz. institucij (šole, klubi, skupnosti, zdravstveni domovi).

Strateški cilji projekta so:

  • izgradnja mreže MOVING for HEALTH in načrtovanje trenutnih virov, strategij in pobud za model MOVING for HEALTH;
  • izgradnja zmogljivosti za razvoj in izvajanje modela GIBANJE za ZDRAVJE ter ustvarjanje orodja za usposabljanje, orodij za učenje in zagovorništvo za različna okolja (šole, klube, zdravstvene centre in lokalne skupnosti) in ciljne skupine (učitelje, trenerje, zdravstvene delavce in skupnost). razvijalci);
  • širjenje modela GIBANJE za ZDRAVJE med širšo publiko in spodbujanje trajnosti.

Projekt torej k izzivu spodbujanja zdravega in aktivnega življenjskega sloga pristopa celostno. Namesto obravnavanja posameznih determinant zdravja, dejavnikov promocije zdravja ali specifičnih okolij posamezno, bo ustvarjen konceptualni okvir za ciljne skupine, ki bodo obravnavale kombinacijo dejavnikov hkrati, s skupnim konceptom gibalne in zdravstvene pismenosti, povečano usposobljenostjo za različne, a medsebojno povezane elemente ter prek orodij za delo v različnih okoljih in sektorjih za spodbujanje zdravja.

Uradna spletna stran projekta je v pripravi.

Podporniki