Generations United Through Movement

Gum Logo Purple

Projekt Generations United Through Movement (GUM) želi uporabiti tradicionalne igre in športne aktivnosti kot enega od načinov spodbujanja medgeneracijskih odnosov in povečati telesno dejavnost z vzpostavitvijo inovativnega in trajnostnega programa GUM. Vključevalo bo oblikovanje evropske platforme in mreže o združevanju generacij EU preko športa, izobraževalne module, aplikacijo Dnevnik mojega zdravja, platformo za spletno učenje, orodja za zagovorništvo, priporočila politik in promocijsko kampanjo.
Koncept programa GUM je identificirati, zaposliti, usposobiti in podpreti nabor izkušenih športnih delavcev, ki bodo olajšali vzpostavitev sodelovanja na lokalni ravni med mladimi in starejšimi z namenom, da bi povečali njihovo udeležbo pri telesni dejavnosti in športnih aktivnostih. Program bo združil mlade in starejše udeležence prek usposobljenih izvajalcev različnih deležnikov v lokalni skupnosti.

Razvit bo izobraževalni modul za športne delavce. Pilotno testiranje bo izvedeno v 5 državah, tudi v Sloveniji. Omogočilo bo interakcijo med mladimi in starejšimi, da bodo sooblikovali in izvajali 60-minutne ure telesne dejavnosti v obdobju 8 tednov. Rezultati pilotnih projektov bodo pretvorjeni v trajnostni program GUM kot rezultat anket in ocen, izvedenih pred in med pilotnimi projekti v 5 državah. Spletni tečaj in izobraževalna platforma bosta razvita in na voljo za vse države EU in zunaj nje. Tekom obdobja projekta potekajo komunikacijske aktivnosti in diseminacija. Projekt se bo zaključil s spletno mednarodno konferenco in razširjanjem rezultatov projekta prek obsežne povezave z obstoječimi kanali in socialnimi omrežji.

Cilji projekta so sledeči:

 • povečati kakovost dela, dejavnosti in praks vključenih organizacij in institucij,
 • razvoj orodij za nove akterje iz različnih sektorjev (šport, zdravje in izobraževanje),
 • spodbujanje zdravega načina življenja za vse,
 • spodbujanje udejstvovanja v športu in telesni dejavnosti,
 • spodbujanje dejavnosti, ki spodbujajo vadbo športa in telesne dejavnosti, vključno s tradicionalnimi športi in igrami ter medgeneracijskim športom.

Partnerske organizacije:

 1. ISCA, Danska
 2. Športna unija Slovenije
 3. BG Be Active, Bulgarija
 4. DES, Španija
 5. Hanze University of Applied Sciences, Nizozemska
 6. Youth Sport Trust International, Velika Britanija
 7. AZUR SPORT SANTE, Francija

Uradna spletna stran projekta: https://www.generationsmove.org/

Podporniki