VILLAGES ON MOVE GO

Športna unija Slovenije je v letih 2020 – 2022 vključena v mednarodni projekt Villages On Move GO, ki ga vodi South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk). Tudi ta projekt z devetimi partnerji je sofinanciran v okviru programa Erasmus+ Sport s strani Evropske komisije. Projekt temelji na dejstvu, da manjša športa društva v ruralnem okolju običajno vodijo posamezniki, ki so gonilna sila vseh aktivnosti, tako imenovani Fire Souls.

V okviru projekta so bile pridobljene zgodbe Fire Souls iz držav partneric, ki se postopoma objavljajo in promovirajo na spletni strani projekta in socialnih omrežjih. Organizirani bodo tudi dogodki – imenovani Hackaton z namenom izmenjave idej, znanja in izkušenj na področju vodenja športnih društev v ruralnem okolju. Precej pozornosti je namenjeno diseminaciji in povečanju prepoznavnosti manjših športnih društev iz ruralnih okolij.

V okviru projekta je Športna unija Slovenije predstavila sledeče gonilne sile lokalnih športnih društev:

  • Martina Hirschmann, Športno društvo Ando Hirschmann;
  • Miha Kobe, Košarkarski klub Orli Postojna;
  • Zdenko Benčič, Športno rekreacijsko društvo Vrhpolje;
  • Stanka Kuplenk, Športno društvo Dobrepolje.

V letu 2021 so partnerji precej dela namenili pripravi priročnika za organizacijo dogodkov Hackathon, zemljevida športnorekreativnih dogodkov v Evropski uniji in pregleda primerov dobre prakse na področju športa za vse v evropskem prostoru.

Uradna stran projekta: https://www.villagesonmove.com/

Podporniki