FISPT

5636c8 B2dd2ca62e9541f0ad9579345b156328~mv2

Mednarodna zveza športa za vse (FISPT – Federation Internationale Du Sport Pour Tous / International Sport For All Federation) deluje kot posvetovalno telo, ki spodbuja mednarodne izmenjave na področju »športa za vse« kot dejavnika samoizpolnitve na osebni ravni in sredstva za zbliževanje ljudi in narodov v medsebojnem razumevanju.

Organizacija je priznana s strani Mednarodnega Olimpijskega komiteja.

Uradna spletna stran: https://www.fisptsportforall.org/

Kontakt: fispt@outlook.com