Sus Akademija Banner

ŠUS akademija

Logotip ŠUS akademija

O programu

Programi, ki se bodo izvedli v šolskem letu 2023/24

IZKUSTVENO UČENJE SKOZI GIBALNE IGRE IN NARAVNE OBLIKE GIBANJA V NARAVNEM OKOLJU (GOZDU) ZA PREDŠOLSKE OTROKE

Izpeljava: 20. april 2024 – nov termin je sobota, 25. 5. 2024! (vsa prosta mesta so že zasedena)

Delavnica je namenjena vzgojiteljicam in vzgojiteljem predšolskih otrok ter njihovim pomočnicam/pomočnikom. Strokovnemu kadru na področju športa, ki vodijo programe za predšolske otroke.

Namen programa je spoznati, razumeti in osvojiti neposredno učenje skozi igro, naravne oblike gibanja in prvinsko izkustvo v naravnem okolju. Udeleženci bodo spoznali, kako pripraviti in izvesti dober načrt izkoriščanja gozda kot najboljšega igrišča in učilnice. Spoznali se bodo z uporabo različnih naravnih predmetov kot pripomočkov pri igri v naravnem okolju. Poudarek bo tudi na pomenu razvoja socialnega stika med vrstniki ter razvijanje sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti skozi naravne oblike gibanje in gibalne igre.

Razpis 

Prijavnica

GOZD KOT PROSTOR ZA RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI OTROK

Izpeljava: 11. maj 2024 (vsa prosta mesta so že zasedena)

Delavnica je namenjena učiteljem in učiteljicam v prvem obdobju osnovne šole (1. triada). Strokovnemu kadru na področju športa, ki vodijo programe za mlajše otroke.

Na delavnici se bodo udeleženci spoznali z načini razvijanja gibalnih sposobnosti otrok skozi naravne oblike gibanja v naravnem okolju – gozdu. Spoznavali bodo gozd kot najboljše igrišče, poligon in telovadnico. Se spoznali z različnimi igrami gibanja za otroke v naravi, kot so igre preživetja, raziskovanja, ustvarjanja z naravnim materialom.

PREVENTIVA PRED NASTANKOM POŠKODB PRI TELESNI VADBI

Izpeljava: oktober 2023 

Program je namenjen učiteljem oziroma učiteljicam izbirnih predmetov v osnovni šoli, strokovni oziroma poklicni šoli in gimnaziji. Učiteljem športa. Strokovnemu kadru na področju športa.

Na delavnici bodo udeleženci spoznali in razumeli razloge za nastanek poškodb med telesno vadbo in njihove posledice. Naučili, osvojili in razumeli bodo protokole ogrevalnih vaj za preventivo pred nastankom poškodb povezanih s telesno vadbo. Cilj delavnice bo pripraviti in izvesti kakovosten načrt programa športne vzgoje in posameznih vadbenih enot ter razumeti pomen vaj za moč, gibljivost in ravnotežje na telesni razvoj mladih in kot preventi

Športna unija Slovenije že več let sodeluje pri zasnovi, organizaciji in izvedbi strokovnega dogodka Kongres športa za vse. Dvodnevni dogodek je zasnovan kot kombinacija plenarnega dela, ki vključuje krajša predavanja, razprave in okroglo mizo in praktičnih vsebin, ki se navadno odvijejo v obliki delavnic.

Kongres športa za vse 2023

17. Kongres športa za vse je potekal med 17. in 18. novembrom v Ljubljani. Osrednja tema je bila posvečena izzivom in priložnostim športa za vse v lokalni skupnosti.

Več informacij je na voljo na spletni strani kongresa: https://kongres.olympic.si/.

Zborniki dosedanjih dogodkov

1. Slovenski kongres športne rekreacije
Kakovostni in zdravju prijazni športni programi

2. Slovenski kongres športne rekreacije
Športna rekreacija in kakovost življenja prebivalcev Slovenije

3. Slovenski kongres športne rekreacije
Dinamika razvoja športne rekreacije in zdravstveni vidiki gibalno/športnega udejstvovanja prebivalcev Slovenije

4. Slovenski kongres športne rekreacije
Športno – rekreativna dejavnost v republiki Sloveniji pred vstopom v Evropsko Unijo

5. Slovenski kongres športne rekreacije
Športna rekreacija v družini kot osnova za pozitivne razvojne trende na področju športne rekreacije v Sloveniji Dodatek

6. Slovenski kongres športne rekreacije
Športno društvo – izzivi, praksa in možnosti delovanja

7. Slovenski kongres športne rekreacije
Gibalno/športna dejavnost od zgodnjega otroštva do pozne starosti

8. Slovenski kongres športne rekreacije
Šport v turizmu – pomemben sestavni del turizma v Sloveniji

9. Kongres športne rekreacije in Cvahtetovi dnevi javnega zdravja
Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti

10. Kongres športa za vse
Gibalna/športna dejavnost starejših

11. Kongres športa za vse
Gibalne aktivnosti na delovnem mestu

12. Kongres športa za vse
Športna stroka in medicina v partnerstvu varne, kakovostne in učinkovite vadbe

13. Kongres športa za vse
Športna rekreacija invalidov

14. Kongres športa za vse
Športna gibalna dejavnost za zdravo družino

15. Kongres športa za vse
Izzivi športnih organizacij na področju športne rekreacije, turizma in okolja

16. Kongres športa za vse
Inovativni načini spodbujanja vadbe

17. Kongres športa za vse

Izzivi in priložnosti športa za vse v lokalni skupnosti

Na Športni uniji Slovenije smo v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij pripravili (strokovno) gradivo.

251 vaj moči za radovedne

Priročnik za načrtovanje in izvajanje vadbe moči.

Osnove športne rekreacije

Zbornik s pregledom področja športne rekreacije.

Športna rekreacija

Knjiga zajema teoretična izhodišča športno rekreativne vadbe.

Vadbeni kartončki Zdrava vadba ABC

Komplet kartončkov s prikazom vaj za posamezno vadbeno obdobje programa Zdrava vadba ABC.

Vadbeni kartončki Zdrava vadba DEF +G

Komplet kartončkov s prikazom vaj za posamezno vadbeno obdobje programa Zdrava vadba DEF.

Koledar vaj na delovnem mestu

Koledar vsebuje skrbno in strokovno izbrane vaje v obliki fotografij in kratkih opisov. Vaje so enostavne in so namenjene raztezanju ter krepitvi mišic celega telesa v sklopu 10-minutnega odmora na delovnem mestu.

Plakat vaj na delovnem mestu

Plakat s prikazom vaj na delovnem mestu.

Za več informacij o programih nas kontaktirajte na ana.radivo@sportna-unija.si