Slika Krajsi Opis

O programu

Nacionalni program Junaki plaže je inovativna vseslovenska športna iniciativa, ki je sestavljena iz atraktivnih in zabavnih športnih panog, ki so zanimive široki množici in jih lahko izvaja vsakdo tudi brez predhodnega predznanja.

Udeleženci lokalnih športnih prireditev Junaki plaže se preizkusijo v različnih športnih aktivnostih, ki se odvijajo na mivki. Lokalni organizator organizira raznovrstne atraktivne športne igre, ki so zanimive za širšo množico ljudi, kot so na primer odbojka na mivki, tenis na mivki, nogomet na mivki ter športni izzivi, kot je spretnostni poligon ter poligon moči in hitrosti. Predznanje in izkušnje v teh športih ni obvezno, saj je program prireditev primeren tako za začetnike kot tudi za bolj izkušene športnike. Udeleženci sodelujejo v ekipah po 5-6 oseb obeh spolov. Ekipa mora obvezno sodelovati v vseh športnih igrah na prireditvi. Gibanje s tem programom približamo širšemu krogu mladostnikov, saj lahko udeleženci poljubno izbirajo med posameznimi aktivnostmi glede na interes.

V konceptu programa v ospredju ni tekmovalnost in s tem poraz, temveč igra, zabava, druženje, solidarnost, varovanja okolja, varovanja zdravja, prostovoljstva, fair play in spoštovanje. Vsebina prireditve je prilagojena lokalnim zmožnostim v posameznem kraju. Idejno zasnovo programa je razvila Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve.

Namen nacionalnega programa Junaki plaže je spodbuditi mlade k rednemu športnemu udejstvovanju. Koncept programa temelji na atraktivnih športnih preizkusih, ki so zanimivi tako tistim, ki so že aktivni športniki, hkrati pa jih lahko izvajajo tudi sicer manj dejavni posamezniki brez športnega predznanja. Tako pripomoremo k večjemu številu otrok in mladih, ki bodo z veseljem do igrivih gibalnih programov dobili pozitiven odnos do s športa in gibanja. V sodobni »informacijski« družbi, ko je otrokovo gibanje precej omejeno, je namreč ukvarjanje s športno vadbo ena od zelo pomembnih razsežnosti kakovosti življenja, ki lahko ostane zasidrano v naslednjih starostnih obdobjih. Poleg splošnih namenov oziroma vzgojno-izobraževalnih in socializacijskih smotrov, ki jih ima športna vadba za otroke, ima program naslednji namen:

• s privlačnim športnim programom motivirati kar največ otrok in mladostnikov za športne aktivnosti,
• otoku in mladostnikom oblikovati trajnejše navade, ki so še posebej pomembne za obdobje otroštva in mladostništva,
• omogočiti sprostitveno dejavnost, ki je pomembnejša od storilnosti, ki jo z njo posredno tudi dosežemo,
• v podzavest otrok vtkati pomembnost aktivnega preživljanja prostega časa s športnimi vsebinami tudi za kasnejša starostna obdobja,
• mladim prikazati športne aktivnosti koz zabavno druženje s prijatelji in sprostitev.

Specifični cilji programa Junaki plaže so naslednji:

• v program pridobiti otroke in mladino, ki še niso vključeni v redni vadbeni proces v tekmovalnih selekcijah športnih klubov,
• mladim ponuditi kvalitetne in zanimive športne dejavnosti, ki se jih bodo z veseljem udeleževali in prek njih doživljali čustveno in psihično sprostitev,
• pridobitev novih znanj in idej za preživljanje prostega časa,
• nadomestiti pomanjkanje gibanja,
• vplivati na osebnostni razvoj in oblikovanje trajnih športnih navad,
• razvijati in poglabljati sodelovanje v skupini, športno obnašanje ter kulturen odnos do drugih ter utrjevati samozavest,
• vključitev mladih v prostovoljstvo in razvoj delovnih navad,
• razumeti in sprejemati različnost v sposobnostih, znanjih in interesih,
• navajanje na kulturen odnos do sovrstnikov in upoštevanje fair play vrednot.

Program je sofinanciran s strani Fundacije za šport.

 

Za več informacij o nacionalnem programu Junaki plaže vam je na e-naslovu: mojca.markovic@sportna-unija.si na voljo Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve Športne unije Slovenije.

Fotogalerija

Podporniki