Pexels Gustavo Fring 3984353

Brezplačne vadbe Slovenija v gibanju

Logotip Brezplačne vadbe Slovenija v gibanju

O programu

Nacionalni program Brezplačne vadbe Slovenija v gibanju je blagovna znamka Športne unije Slovenije, s katero uresničujemo javno potrebo po organiziranih programih telesne vadbe. Pod eno streho združuje široko ponudbo raznovrstnih, strokovno vodenih vadb, ki so za vadeče brezplačne.

Njihov namen je krepitev zdravja, vključevanje ljudi v redno telesno dejavnost ter promocija gibanja in osveščanje o pozitivnih učinkih redne telesne aktivnosti za splošno zdravje človeka.

Poglavitna prednost programa leži v dejstvu, da so vadbe zaradi svoje raznolikosti dostopne širši množici uporabnikov ne glede na njihovo starost, spol, športno predznanje ali nivo telesne pripravljenosti. Ker zajemajo najrazličnejše športne panoge in aktivnosti, zadovoljijo vsem okusom.

Osrednji cilj programa je podpora lokalnim izvajalcem. Sodelujočim športnim organizacijam poleg sofinanciranja njihovih programov nudimo še ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko pomoč.

Na ta način želimo pomembno vplivati na kakovost, prepoznavnost in obiskanost programov telesnih vadb.

Cilji projekta:

 • Omogočiti prebivalcem Slovenije brezplačno in strokovno vodeno vadbo.
 • Vzpostavitev mreže izvajalcev rednih telesnih vadb, ki so razpršene po celotni Sloveniji.
 • Zagotovitev finančne, strokovne, promocijske in organizacijske podpore za organizatorje vadb, vključenih v mrežo.
 • Povečati delež telesno aktivnih in dejavnih oseb v Sloveniji, ne glede na spol, starost ali družbeno-socialni status.
 • Zmanjševanje neenakosti v zdravju.
 • Promocija gibanja.
 • Osveščanje o pomembnosti gibanja, redne telesne aktivnosti in zdravega načina življenja.
 • Promocija novih in ali manj znanih športnih panog.
 • Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in druženja.
 • Promocija aktivnosti izvajalcev vadb.
 • Izobraževanje strokovnega kadra, ki izvaja vadbene programe.

Pod okrilje programa spadajo vadbe, ki:

 • so namenjene in dostopne vsem ljudem ne glede na spol, telesno pripravljenost in športno predznanje;
 • zajemajo številne športne panoge;
 • potekajo celotno leto, v obsegu najmanj 60 ur;
 • so za vadečega brezplačne;
 • so razpršene po vseh statističnih regijah v Sloveniji;
 • jih izvaja strokovno izobražen in usposobljen kader in
 • so športnorekreativne narave – niso namenjene tekmovanju na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih zvez.

 

Športne organizacije se lahko v program vključijo tako, da izpolnijo prijavnico in soglasja za sodelovanje v projektu, ki jih posredujejo na elektronski naslov ziga.sodrznik@sportna-unija.si. V letu 2023 bomo izvajalcem programa Brezplačne vadbe Slovenija v gibanju sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Več informacij najdete v priloženem razpisu.

Razpis SVG 2023 je zaključen.

 

 

Za več informacij o nacionalnem programu Brezplačne vadbe Slovenija v gibanju vam je na elektronskem naslovu: ziga.sodrznik@sportna-unija.si na voljo Žiga Sodržnik, sekretar za regijsko koordinacijo.

Podporniki