STAY!

Title Logo Stay

Osnovna ideja projekta STAY! DECREASING TEENAGE DROPOUT IN SPORT je vplivati in minimizirati učinek osipa mladostnikov v športnih klubih, predvsem v starosti med 13 in 20 let ter s tem spodbujati njihovo nadaljnje ukvarjanje s športom in telesno aktivnostjo. Sodobna družba v Evropi prinaša omejitve glede odgovornosti najstnikov, saj imajo v tem obdobju svojega življenja precej obveznosti v šoli, družbi in osebnem življenju. Večina raziskav na temo športnega osipa pravi, da je stopnja osipa v tej starostni skupini je približno 70 %.

V skladu s cilji #HealthyLifestyleForAll ta projekt pristopa k problemu nizke udeležbe v športu z druge strani, in sicer zmanjšanje osipa najstnikov iz športa bo imelo za posledico povečanje števila športnih udeležb. Cilj je klubom in trenerjem zagotoviti orodja, kako se osredotočiti na osip najstnikov in se spopasti z osipom najstnikov v klubih ter spodbuditi njihovo nadaljnjo udejstvovanje v športnih klubih, pa tudi vplivati na lokalne oblikovalce politike, da v sodelovanju s klubi prepoznajo problem in skupaj pričnejo aktivno iskati rešitve.

Cilji projekta so:

  • pripraviti zbornik primerov dobre prakse,
  • razviti spletno izobraževalno platformo za športne delavce,
  • pilotno testirati razvita orodja za preprečevanje osipa mladostnikov v športnih klubih,
  • pripraviti priporočila za zagovorništvo.

Podporniki