Physical Literacy for Life

Slika Eu Mile 1

Mednarodni projekt Physical Literacy For Life (PL4L) postavlja v ospredje izreden pomen gibalne pismenosti, ki si utira pot med ključne kompetence posameznika. Namen projekta je spodbuditi možnosti za razvijanje gibalne pismenosti posameznikov vseh starosti. Cilj je razviti orodja, ki društvom, trenerjem in športnim pedagogom pomagajo pripraviti in izboljšati programe za razvoj gibalne pismenosti in osnovne motorike ljudi.

Gibalna pismenost je v zadnjih letih vse več predmet raziskav, raziskovalci pa so postavili nekaj definicij tega pojma, ki se medsebojno malenkostno razlikujejo.

V okviru projekta Physical Literacy For Life, je bila postavljena sledeča definicija: “Physical literacy is the skills and attributes individuals demonstrate through physical activity and movement across their life course. It can be understood as a process and as an outcome that individuals pursue through an interaction of their physical, emotional, social and cognitive learning. These are the 4 interrelated domains that support the holistic development of physical literacy to help all generations to lead active, healthy and fulfilling lifestyles.” (Physical Literacy For Life, 2020).

V slovenskem prevodu se definicija gibalne pismenosti glasi: »Gibalna pismenost so veščine in odnos, ki jih posameznik prikaže v telesni dejavnosti in gibanju skozi potek svojega življenja. Lahko jo razumemo kot proces in kot rezultat, ki ga posameznik zasleduje preko telesnega, čustvenega, socialnega in kognitivnega učenja.«. V okviru projekta se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v Evropski Referenčni Okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje javnosti o pomenu gibalne pismenosti in njen vpliv na posameznika. Več o konceptu gibalne pismenosti si lahko preberet TUKAJ.

V okviru projekta so bila razvita sledeča orodja za različne deležnike, in sicer:


Fotogalerija

Podporniki