Organi

IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

(imenovan na skupščini 11. 6. 2024)

mag. Janez Sodržnik, predsednik

Dejan Crnek, podpredsednik (ŠD Narodni dom)
mag. Patrik Peroša, podpredsednik (UŠZP)
mag. Klaudija Redenšek, podpredsednica (DŠR Partizan Boštanj)
Jovanka Bećirević, članica (DTV Partizan Javornik – Koroška Bela)
Geršak Katarina, članica (ŠZ Velenje)
Ivan Kapitler, član (ZŠD Polzela)
Rajko Kralj, član (ŠZ Komen)
Marya Monnini, članica (DTV Partizan Pobrežje Maribor)
Branko Recek, član (ŠZ Moravske Toplice)
Franjo Rozman, član (PK Terme Ptuj)
Matej Sitar, član (ZŠD Občine Žalec)
Janez Zavrl, član (DTV Partizan Vič)

NADZORNI ODBOR ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

(imenovan na skupščini 11. 6. 2024)

Gaber Benedik, predsednik (ŠD Gib Šiška)

Avguštin Ciuha, član (ŠD Polje))
Tomaž Jarc, član (AK Domžale)
Zdenko Šibav, član (ŠD Gorica – Nova Gorica)
Jernej Kovačič, član (ŠD Izlake)

ČASTNO RAZSODIŠČE

(imenovano na skupščini 11. 6. 2024)

Alojz Guček, predsednik (DŠR Partizan Boštanj)

Herman Arlič, član (ŽNK Škale)
Roman Mohar, član (ŠD Moste)
Miran Müllner, član (ŠZ Nova Gorica)
mag. Peter Škerlj, član (ŠD ABC šport Ljubljana)