Organi

IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

(imenovan na skupščini 17.11.2020)

Dejan Crnek, predsednik (ŠD Narodni dom)
Patrik Peroša, podpredsednik (UŠZP)
Branko Recek, podpredsednik (ŠZ Moravske Toplice)

Jovanka Bećirević, članica (DTV Partizan Javornik – Koroška Bela)
Simona Gaiser, članica (ŠZ Občine Kidričevo)
Tomaž Jarc, član (AK Domžale)
Ivan Kapitler, član (ZŠD Polzela)
Rajko Kralj, član (ŠZ Komen)
Marja Miklič, članica (DTV Partizan Pobrežje Maribor)
Roman Mohar, član (ŠD Moste)
Katarina Geršak, članica (ŠZ Velenje)
Klaudija Redenšek, članica (DŠR Partizan Boštanj)
Franjo Rozman, član (PK Terme Ptuj)
Peter Škerlj, član (ŠD ABC šport Ljubljana)

NADZORNI ODBOR ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE

(imenovan na skupščini 17.11.2020)

Gaber Benedik, član (ŠD Gib Šiška)
Alojz Guček, član (DŠR Partizan Boštanj)
Zdenko Šibav, član (ŠD Gorica – Nova Gorica)
Matej Sitar, član (ZŠD Občine Žalec)
Janez Zavrl, član (DTV Partizan Vič)

ČASTNO RAZSODIŠČE

(imenovano na skupščini 17.11.2020)

Herman Arlič, član (ŽNK Škale)
Avguštin Ciuha, član (ŠD Polje)
Jernej Kovačič, član (ŠD Izlake)
Tanja Ploj, članica (KRG Narodni dom)
Goran Sambt, član (ŠZ Koper)