SOCIAL INCLUSION METHODOLOGY IN CRITICAL AREAS VIA SPORT

Usacli 3

Tema dvoletnega projekta Social Inclusion Methodology in Critical Area via Sport (SIMCAS), ki je sofinanciran preko programa Erasmus+ Sport, je socialno vključevanje migrantov v lokalne skupnosti preko športa. Športna unija Slovenije je eden izmed osmih partnerjev ter skrbi za diseminacijo in implementacijo projekta. Slovenija bo pozornost namenila migrantom s območja nekdanje Jugoslavije. Športni dogodki z namenom socialnega vključevanja migrantov v lokalno okolje z uporabo športa in telesne vadbe so bili zaradi izrednih razmer prestavljeni v prihodnje leto.

Za pripravo analize stanja na področju migrantov v državah partnericah in njihovega vključevanja v lokalne skupnosti so bili opravljeni intervjuji z deležniki na omenjenem področju in izdelana analiza literature. V okviru projekta so bila pripravljena oziroma se razvijajo sledeča orodja in gradiva:

  • raziskava znanstvene literature,
  • zbornik intervjujev z deležniki,
  • analiza primerov dobre prakse,
  • poročilo o izvedenih anketah med trenerji,
  • orodje za implementacijo inovativnega pristopa vključevanja migrantov v lokalno skupnost preko športa,
  • gradiva za usposabljanje za uporabo omenjenega orodja,
  • metodologija dela,
  • poročilo o trajnostih pristopih v športu.

Uradna spletna stran projekta: www.simcas.eu

Podporniki