Pexels Centre For Ageing Better 11674389

Vadbe aktivno staranje

Logotip Vadbe aktivno staranje

O programu

Le redna telesna vadba omogoča vitalno starost in samostojnost v zrelih letih. V programu Brezplačne vadbe Aktivno staranje združujemo ponudbo organiziranih, brezplačnih, rednih in strokovno vodenih vadb, ki so namenjene starejšim osebam. Namen programa je vključiti čim več starejših oseb v redno telesno dejavnost in jih osveščati o pomenu redne telesne vadbe za zdravje in vitalno starost.

Osrednji cilj programa je z različnimi oblikami podpore pomagati športnim organizacijam pri izvajanju vadb za starejše. Sodelujoča društva so poleg sofinanciranja strokovnega kadra deležna tudi ustrezne strokovne, promocijske, informacijske in organizacijske podpore, s čimer se izrazito poveča kakovost, prepoznavnost, razpršenost in obiskanost športno rekreativnih programov. Idejno zasnovo programa je razvila Mojca Markovič, sekretar za mednarodne in nepremičninske zadeve.

V projekt smo vključili vadbe, ki:

 • so namenjene in dostopne starejšim ne glede na spol, telesno pripravljenost in športno predznanje;
 • so sestavljene iz različnih gibalnih vaj, prilagojenih starejšim osebam;
 • potekajo celo leto, v obsegu najmanj 60 ur;
 • so za vadeč brezplačne;
 • so razpršene po vseh statističnih regijah v Sloveniji in
 • jih izvajajo strokovno usposobljeni trenerji in vaditelji.

Cilji programa:

 • Starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo za zdravo in vitalno starost.
 • Ponuditi pester nabor brezplačnih, strokovno vodenih vadb po celotni Sloveniji, ki so prilagojene ciljni skupini.
 • Povečati število telesno aktivnih starejših prebivalcev – predvsem tistih, ki so telesno manj aktivni.
 • Osveščanje javnosti, predvsem starejših o pomenu redne in kakovostne vadbe za ohranjanje zdrave in vitalne starosti s poudarkom na vključevanju v redno telesno vadbo.
 • Starejše s pomočjo športa vključiti v družabne aktivnosti in druženje.
 • Promovirati aktivnosti izvajalcev programov.

Športne organizacije se v program vključijo tako, da izpolnijo prijavnico in soglasja za sodelovanje v projektu, ki jih posredujejo na elektronski naslov ziga.sodrznik@sportna-unija.si.

V letu 2023 bomo izvajalcem programa Jutranja telovadba sofinancirali delo strokovnega kadra skladno s pridobljenimi sredstvi iz javnih virov za leto 2023 (Fundacija za šport, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport) do porabe razpoložljivih sredstev.

Več informacij najdete v priloženem razpisu.

Razpis Aktivno staranje 2023 je zaključen.

 

Za več informacij o nacionalnem programu Brezplačne vadbe Aktivno staranje vam je na elektronskem naslovu ziga.sodrznik@sportna-unija.si na voljo Žiga Sodržnik, sekretar za regijsko koordinacijo.

Fotogalerija

Podporniki