EFCS

Img 0431

Evropska federacija za šport delavcev in podjetij (EFCS -The European Federation for Company Sport) je prostovoljna neprofitna organizacija. Njen glavni cilj je spodbujanje in razvoj športne prakse znotraj podjetij in med zaposlenimi po vsej Evropi. Združuje evropske nacionalne športne zveze in športne zveze podjetij. Sedež organizacije je v Parizu. Organizacija si prizadeva za spodbujanje redne telesne dejavnosti v podjetjih in poudarjanje rekreacijskega značaja množičnega športa, usmerjenega v krepitev in ohranjanje zdravja.

Poglavitne dejavnosti organizacije so organizacija športnih dogodkov, konferenc in delavnic, redna in sistematična izmenjava informacij o čezmejnih pobudah v športu podjetij in zastopanje nacionalnih športnih zvez podjetij na ravni EU.

Med večjimi dogodki, ki potekajo pod njenim okriljem, so European Compay Sport Games (Evropske športne igre zaposlenih), ki se odvjajo vsaki dve leti.

Uradna spletna stran: https://www.efcs.org/

Kontakt: companysport@efcs.org