28. april: svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Objavljeno

Programi, Splošno, Zdravju prijazna organizacija
2024 18 Safeday Save The Date Card

Mednarodna organizacija dela (ILO) je leta 2003 razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Letošnji posebno opozarja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v času podnebnih sprememb.

V ta namen bodo na ILO pripravili spletni seminar, na katerem bo predstavljeno poročilo Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se podnebju, ki mu bo sledila razprava strokovnjakov in predstavnikov vlad, delodajalcev in delavcev o tem, kako zaščititi delavce in se odzvati na ta globalni izziv.

Seminar bo mogoče spremljati na ILO Live med 13.30 in 15.00 uro.

Nazaj