Začetek postopka evidentiranja kandidatov za predsednika in organe ŠUS

Objavljeno

Člani, Splošno
Logo Metricni 2

Izvršni odbor Športne unije Slovenije je na 17. redni seji dne 6. 5. 2024 sprejel sklep o izvedbi Volilne skupščine ŠUS, ki bo v torek 11. 6. 2024. Na temelju sprejetega sklepa se je začel postopek evidentiranja kandidatov za predsednika in organe ŠUS. Društva so tako pozvana k oddaji kandidatur za predsednika in članstvo v voljenih organih Športne unije Slovenije – Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno razsodišče. Vloge bo moč oddati do vključno torka, 21. 5. 2024 do 12.00 ure.

Načini in postopki o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije so določeni v dokumentu Evidentiranje kandidatov za predsednika in organe ŠUS – vabilo k oddaji kandidatur in Rokovniku za izvedbo volitev ŠUS.

Vse vloge morajo biti poslane v kuverti s pripisom »Za Kandidacijsko komisijo – NE ODPIRAJ!«, pri čemer mora biti kandidatura poslana priporočeno po pošti oz. fizično oddana v pisarni ŠUS na Vodnikovi 155 v času uradnih ur. Za pravočasno prispele kandidature se bodo štele kandidature, ki bodo prispele do vključno torka, 21. 5. 2024 do 12.00 ure.

Obrazec: Kandidatura za člana ŠUS
Obrazec: Kandidatura za predsednika ŠUS
Evidentiranje kandidatov za predsednika in organe ŠUS – vabilo k oddaji kandidatur
Rokovnik za izvedbo volitev ŠUS

Vsi dokumenti, vezani na volitve, so objavljeni v rubriki Za člane – Volitve 2024.

Vse informacije v zvezi s tem povabilom se lahko dobi v pisni obliki in sicer tako, da se morebitna vprašanja pošlje na elektronski naslov info@sportna-unija.si.

Nazaj