Zaživela je spletna stran projekta Run4Diversity

Objavljeno

Mednarodno, Splošno
Run4diversity

Zaživela je spletna stran mednarodnega projekta Run4Diversity, ki ga vodi Francoska federacija športa zaposlenih. V projektu poleg naše sodeluje še sedem partnerskih organizacij iz cele Evrope.

Skozi spodbujanje športa zaposlenih/v podjetjih bo projekt težil k trem glavnim prioritetam:
Projekt s svojimi cilji tako odraža prizadevanja evropske politike po osveščanju o pomenu ustrezne telesne dejavnosti na delovnem mestu ter upoštevanju in vključevanju načela raznolikosti pri reševanju diskriminacijskih vprašanj.

  • prispevati k bolj zdravemu življenjskemu slogu;
  • trajnostnemu razvoju in
  • spodbujanju enakopravnosti med zaposlenimi.

V sklopu projekta bodo do konca junija leta 2025 izvedena številna srečanja in konference, osrednji del pa bo organizacija tekaških dogodkov, ki se bodo po konceptu “run4diversity” odvili v državah partnerskih organizacij, tudi v Sloveniji.

Med produkti, ki nastajajo v sklopu projekta, so še zbor primerov dobrih praks znotraj evropskih podjetij na področju upoštevanja načela raznolikosti in spodbujanja telesne dejavnosti na delovnem mestu, ki ji bo sledila še raziskava skupaj s poglobljeni intervjuji z izbranimi evropskimi podjetji. Partnerji pa bomo poskrbeli tudi za implementacijo priročnika za organizacijo dogodkov po konceptu “run4diversity”, ki bo služil kot osnova pri izvedbi tovrstnih dogodkov v bodoče.

Vse informacije o izvajanju projekta so sedaj na voljo na spletni strani: https://run4diversity.eu/.

Nazaj