Vabilo na volilno skupščino Športne unije Slovenije

Objavljeno

Člani, Splošno
Logo Metricni 2

Članice Športne unije Slovenije vabimo na volilno skupščino Športne unije Slovenije, ki bo potekala v torek, 11. 6. 2024 ob 17.00 uri v Športni hiši Ilirija v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Otvoritev
 2. Volilna skupščina 11. 6. 2024
  2.1. Izvolitev organov skupščine
  2.2. Glasovanje na skupščini
  2.3. Dnevni red skupščine
  2.4. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Volitve organov Športne unije Slovenije mandat (2024 – 2028)
  3.1. Predsednika zveze
  3.2. Članov Izvršnega odbora
  3.3. Članov Nadzornega odbora
  3.4. Članov Častnega razsodišča

Gradivo:

Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pošljete po e-pošti na naslov bernarda.tkalcic@sportna-unija.si do ponedeljka, 10. 6. 2024 do 12.00 ure.

Nazaj