Športna unija Slovenije postala članica HEPA Europe

Objavljeno

Mednarodno, Splošno
Hepa Europe

Z veseljem sporočamo, da je Športna unija Slovenije postala članica članica HEPA Europe – evropske mreže za promocijo telesne dejavnosti za izboljšanje zdravja, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije.

Evropska mreža za spodbujanje zdrave telesne dejavnosti HEPA Europe je bila ustanovljena leta 2005 na Danskem. Med njenimi najpomembnejšimi cilji so prispevati k razvoju in izvajanju politik in strategij za spodbujanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja v Evropi; razvijati, podpirati in razširjati učinkovite strategije, programe, pristope in druge primere dobre prakse ter podpirati in lajšati razvoj večsektorskih pristopov k spodbujanju telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

HEPA Europe združuje strokovnjake s področja zdravja, športa, izobraževanja, okolja, prometa, urbanističnega načrtovanja in drugih področij iz vse Evrope s ciljem spodbujanja telesne dejavnosti za zdravje na tako rekoč vseh področjih. Poseben poudarek se namenja skupinam prebivalstva, za katere je najpomembneje, da povečajo telesno dejavnost zaradi zdravja.

Športna unija Slovenije bo s članstvom v mreži sledila svojim ciljem na področju promocije telesne dejavnosti kot enega izmed temeljev zdravja in visoke kakovosti življenja.

Nazaj