KESCAB partnerji v Frankfurtu

Objavljeno

Mednarodno, Splošno
Foto 5

Uvodno srečanje partnerjev mednarodnega projekta KESCAB, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, te dni poteka v Frankfurtu.

Sestanek je namenjen pregledu koncepta projekta, delovnih nalog in administrativnih pravil. Drugi del sestanka so partnerji odprli debato o potencialnih vsebinah, ciljnemu občinstvu in tehničnih rešitvam za razvoj spletne platforme za šport za vse.

Namen projekta KESCAB Online Hub je podpreti člane projektnih partnerjev in njihove deležnike s tesnejšim medsektorskim sodelovanjem; mrežo svetovalnih storitev o izobraževanju, športu in tehnologiji za krepitev zmogljivosti, izmenjavo izkušenj in dobre prakse o dejavnikih, ki omogočajo digitalno in splošno izobraževanje v športu za vse. Projekt bo zagotovil naslednje:

– usklajene pobude za izmenjavo znanja in izkušenj ter krepitev zmogljivosti v gibanju Šport za vse;

– vzajemno podporo in mreženje med vrstniki, trenerji in organizacijami za krepitev procesov izmenjave znanja in izkušenj;

– več interaktivnih spletnih seminarjev in delavnic za zagotavljanje kakovostne in ustrezne vsebine;

– spremljanje in evalvacijo procesov prek spletnega vozlišča za izmenjavo znanja in izkušenj;

– identifikacijo drugih rešitev, znanja in izkušenj z drugih celin za izmenjavo in obogatitev evropskih rešitev.

V ta namen bo razvit visoko zmogljiv digitalni izobraževalni ekosistem, ki bo vključeval tudi raznovrstne delavnice za strokovni kader in prostovoljce v športu za vse.

Podporniki

Nazaj