Delavnica Mobilnost osebja na področju športa

Objavljeno

Mednarodno, Splošno
1d8a5459 1096x800

V torek popoldan je v Ljubljani potekala delavnica za strokovni kader v športu. Mojca Markovič je prisotnim predstavila projekt Vadba na recept ter možnosti športnih društev za izvedbo mobilnosti osebja na področju športa.

Projekt mobilnosti osebja na področju športa z nazivom Vadba na recept bo opazno prispeval h krepitvi zmogljivosti organizacije – Športne unije Slovenije, obenem pa pripomogel k razvoju in razširitvi nacionalnega programa Vadba na recept. V okviru projekta bo 6 strokovnih delavcev na področju športa za vse potovalo v Barcelono k partnerju UBAE fundacija na zasledovanje na delovnem mestu in pridobitev novih izkušenj. S projektom želimo doseči sledeče cilje:
• spodbujati redno telesno dejavnost in aktiven življenjski slog med odraslimi in starejšimi obeh spolov;
• ponuditi možnost rednega telesnega udejstvovanja tudi posameznikov iz finančno šibkih okolij;
• izboljšati znanja in kompetence osebja v športni organizaciji;
• omogočiti dodatno usposabljanje osebju v športni organizaciji;
• izmenjava znanj med osebjem v športu;
• omogočiti osebju v športni organizaciji, da pridobijo mednarodne izkušnje, nove spretnosti ter začutijo pripadnost Evropski uniji preko spoznavanja evropskih vrednot;
• vzpostaviti trajnostno sodelovanje med športnim osebjem iz različnih EU držav;
• prenos inovativne metodologije dela z uporabo digitalne aplikacije v Slovenijo.

Namen ukrepa MOBILNOST OSEBJA NA PODROČJU ŠPORTA v okviru programa Erasmus+ je prispevati k razvoju športnih organizacij s podpiranjem učne mobilnosti njihovega osebja (tako plačanega osebja kot prostovoljcev). Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij, zlasti na področju množičnega športa, omogočiti, da z učno mobilnostjo izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nova znanja in spretnosti, tako da nekaj časa preživi v tujini, s čimer prispeva h krepitvi zmogljivosti in razvoju športnih organizacij. Podprte so naslednje aktivnosti:

  • sledenje na delovnem mestu ali obdobja opazovanja (od 2 do 14 dni),
  • mentorstvo ali usposabljanje (od 15 do 60 dni).

Prijave zbira nacionalna agencija CMEPIUS.

Podporniki

Nazaj