Dejan Crnek, predsednik Športne unije Slovenije: Ostajamo povezani!

Objavljeno

Člani, Splošno
1d8a3983 1256x960

“Glede na to, da sam več ne bom kandidiral za nov mandat predsednika, sem Izvršnemu odboru ŠUS-a predlagal sklic skupščine že v mesecu juniju, nekaj mesece prej kot bi sicer bile letošnje volitve. Na ta način se bo novemu vodstvu omogočilo dovolj časa za pripravo začetka nove sezone ter tako tudi dovolj časa za pripravo prijav na javne razpise.”

Za vami je že skoraj drugi mandat vodenje Športne unije Slovenije. Kako bi strnili dosežke vašega mandata?
V obdobju skoraj dveh mandatov smo Športno unijo Slovenije (ŠUS) utrdili kot vodilno organizacijo na področju športa za vse v Sloveniji in se polno uveljavili tudi v mednarodnem prostoru. To obdobje smo simbolno zaključili s praznovanjem 30-letnice obstoja organizacije in 70-letnice Partizana Slovenije. Sprejeli smo novo strateško usmeritev, posodobili celostno podobo in pripravili novo spletno stran.
Še posebej sem zadovoljen, da smo objekte vadbenih prostorov lastniško vrnili društvom, kateri s temi prostori dejansko upravljajo od izgradnje le teh.
Vzpostavili smo dober model podpornega servisa velikemu številu članom ŠUS-a predvsem pri zagotavljanju javnih sredstev za izvajanje njihovih dejavnosti, to je organizacija rekreacije za vse v njihovem lokalnem okolju.
Zelo dobro deluje tudi ŠUS-Eurofitness, ki smo ga ustanovili s katalonskim partnerjem. Za sam objekt in dejavnosti oz. raznolike programe v njem lahko rečemo, da je postal prava referenčna hiša športa za vse v mednarodnem merilu.

Kje je trenutno fokus vašega dela oz. organizacije?
V Športni uniji Slovenije pa je prav posebno leto, saj smo nedavno spremenili statut, začrtali desetletne strateške usmeritve ter pripravili operativno-izvedbeni načrt, ki temelji na medsektorskem povezovanju področij gibanja, zdravja, prehrane in okolja, ki so neločljivo povezani.
Pred nami je še dober mesec, ko se bo zaključila vadbena oz. programska sezona. Tako kot v Športni uniji Slovenije se tudi v drugih športnih organizacijah spogledujemo z doseženimi rezultati ter se že snuje programe za novo sezono (2024/2025) rekreativnih vodenih vadb in drugih oblik športnega udejstvovanja.

V kateri smeri ste začrtali strateške usmeritve?
V Športni uniji Slovenije ugotavljamo, da je treba veliko več storiti na področju promocije telesne dejavnosti in njenih pozitivnih učinkov na telesno, duševno in socialno zdravje. Slovenija v gibanju, Veter v laseh, Zdravo društvo, Teden gibanja in Festival aktivnega staranja so le nekateri ključni programi, s katerimi želimo skozi mrežo našega članstva priti do čim več prebivalk in prebivalcev Slovenije.
Osredotočiti se je treba na programe telesnih vadb za krepitev zdravja, ki so se že v preteklosti izkazali kot pomemben dejavnik vrednot slovenskega naroda. Jutranja telovadba, Vadba za zdrav hrbet, Zdrava vadba in Telesna vadba na daljavo so le nekateri naši programi, ki pripomorejo k doseganju bolj aktivne in zdrave populacije.

Kako bo na razvoj športa za vse vplival nov Nacionalni program športa?
Za implementacijo tovrstnih programov in podporo razvoju sodobnih prijemov je nujno zagotoviti boljše podporne mehanizme, kjer v ospredje stopa prav prihajajoči Nacionalni program športa 2024-2033. Izjemno pomembno je, da ta dokument prepozna telesno dejavnost in športno rekreacijo kot ključen dejavnik pri zagotavljanju zdrave družbe. To se mora odražati tudi v večji finančni podpori in zagotavljanju sredstev za povečanje števila strokovnega kadra, če želimo doseči, da so vsi otroci in mladostniki redno telesno dejavni, da je najmanj 80 odstotkov redno športno dejavnih odraslih ter najmanj 65 odstotkov gibalno aktivne starejše populacije.
Kot pravi Evropska športna listina: »Vsi ljudje imajo neodtujljivo pravico do dostopa do športa v varnem okolju, kar je bistvenega pomena za njihov osebni razvoj in ključnega pomena pri uveljavljanju pravic do zdravja, izobraževanja, kulture in sodelovanja v skupnosti.«

Nameravate organizacijo voditi še naprej, kandidirati še za tretji mandat?
Letos so pred nami še redne volitve v organe. Glede na to, da sam več ne bom kandidiral za nov mandat predsednika, sem Izvršnemu odboru ŠUS-a predlagal sklic skupščine že v mesecu juniju, nekaj mesece prej kot bi sicer bile letošnje volitve. Na ta način se bo novemu vodstvu omogočilo dovolj časa za pripravo začetka nove sezone ter tako tudi dovolj časa za pripravo prijav na javne razpise, ki so zelo pomemben vir financiranja programov naših članic.

Vseeno verjetno še ostajate povezani z organizacijo in njenim delom?
Z ekipo smo ustvarili dobre temelje za nadaljnji razvoj organizacije. Verjamem, da bomo skupaj tudi v prihodnje kovali nove uspehe ter tako pomembno prispevali k bolj zdravi in telesno dejavni družbi.
Ostajamo povezani, tako v gibanju, kot opredeljuje naš slogan, kot skozi sodelovanje v skupnem interesu razvoja športa za vse.

Prej ste omenili mednarodno dejavnost oz. uveljavljeno vlogo v mednarodnem prostoru?
Športna unija Slovenije je polnopravna članica vodilnih mednarodnih organizacij na področju športa za vse. Naj naštejem samo nekaj največjih, TAFISA, ISCA, nazadnje smo pristopili tudi k HEPA Europe – evropski mreži za promocijo telesne dejavnosti za izboljšanje zdravja, ki dela pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije. Aktivno sodelujemo in sooblikujemo mednarodne trende ter prinašamo dobre prakse v Slovenijo. Dober primer je Evropska gibalna značka – European Fitness Badge, ki predstavlja nabor testov za oceno posameznikove, z zdravjem povezane telesne pripravljenosti in smo jo pripravili skupaj še s petimi evropskimi partnerji.

Eden od vrhuncev vašega mandata je verjetno predstavljal TAFISA Svetovni kongres?
Tako je, Športna unija Slovenije in OKS- ZŠZ sta pred dvema letoma zelo uspešno organizirala 27. svetovni kongres TAFISA v Portorožu, ki je dal odgovor na temo Šport za vse v spreminjajočem se svetu. TAFISA je svetovna organizacija na področju športa za vse in velja za nekakšen “mali olimpijski komite” šport za vse.
Še posebej smo ponosni, da je bil mag. Janez Sodržnik na tem kongresu izvoljen na mesto »zakladnika« organizacije, torej je postal drugi človek organizacije.

Kakšna je prihodnost športa za vse, kje še vidite priložnosti?
V prihodnje se bo potrebno še bolj osredotočili na področje preventive in zaščite zdravja in izboljšati kakovost življenja posameznikov in skupnosti ter jim omogočiti daljše, vitalno, bolj zdravo in srečnejše oz. zadovoljnejše življenje. Verjamem, da je v preventivi moč in da lahko s pravilnimi ukrepi zmanjšamo tveganje za različne bolezni ter izboljšamo splošno blagostanje. V sodelovanju z različnimi partnerji in strokovnjaki bo treba oblikovati programe, da se posameznikom in skupnostim omogoči bolj kakovostno življenje.

1d8a3789 1280x885

FOTO: Aleš Černivec

Nazaj