Predstavitev

Aktivno staranje je nacionalni program, ki poleg redne telesne vadbe in enodnevnih dogodkov za starejše vključuje osveščanje javnosti, s poudarkom na starejši populaciji in strokovnih delavcev na področju telesne vadbe starejših, o pomenu varne in učinkovite vadbe, ki je ustrezno prilagojena tej populaciji. Vse aktivnosti so za udeležence brezplačne. Namen projekta je starejšim omogočiti brezplačno telesno vadbo ter jih preko osveščanja in informiranja vključiti v redno telesno dejavnost. 

 

Program Aktivno staranje združuje mrežo lokalnih izvajalcev, ki ciljni publiki nudijo programe redne telesne vadbe za starejše v okviru projektov Brezplačne vadbe Aktivno staranje in Jutranja telovadba ter organizirajo enodnevne dogodke FESTIVAL AKTIVNEGA STARANJA. Koncept Festival aktivnega staranja zajema raznovrstne vadbene programe za starejše, testiranja telesne pripravljenosti in delavnice oziroma predavanja za osveščanje starejših o pomenu telesne dejavnosti v tretjem življenjskem obdobju za ohranjanje vitalnosti ter zdravo in kvalitetno starost, na katerih sodeluje tudi strokovno usposobljen kader, ki vodi programe vadb za starejše. 

Športne organizacije, ki so vključene v projekt, poleg sofinanciranja organizacije in izvedbe aktivnosti prejmejo ustrezno strokovno, promocijsko, informacijsko in organizacijsko podporo, s čimer se izrazito poveča kakovost, prepoznavnost in obiskanost športno-rekreativnih programov.

 

Društva, ki bi jih zanimalo sodelovanje v programu, si lahko o razpisu preberejo v razpisni dokumentaciji: RAZPIS 2023 in PRIJAVNICA 2023.