Smernice za društva v času epidemije

Smernice za društva v času epidemije

  • 07.05.2020
  • Na Športni uniji Slovenije smo pripravili priročnik s smernicami, ki športnim organizacijam, društvom in klubom v izrednih stanjih, kot je trenutna epidemija koronavirusa, lahko služijo kot pomoč pri organizaciji dela in podpori zaposlenih ter posledično čim lažjemu in učinkovitemu prehodu iz ene faze v drugo.

Na nacionalni ravni trenutno poteka oblikovanje in sprejemanje različnih ukrepov, ki bodo pomagali ublažiti posledice trenutne epidemije. Nove razmere so za vsako organizacijo oziroma društvo izziv tudi na nivoju vsakdanjega delovanja, organizacije dela in komunikacije tako z zaposlenimi, prostovoljci kot strankami oziroma uporabniki storitev.

Na Športni uniji Slovenije smo v sodelovanju s ŠUS Eurofitness centrom pripravili priročnik s smernicami za ravnanje v času epidemije za športna društva, klube in centre. Navodila in priporočila v priročniku so namenjena osebju, vodstvu in ostalim zaposlenim, ki sodelujejo pri izvedbi (vadbenih) aktivnosti v centru, klubu ali športnemu društvu v času epidemije COVID – 19.

Priročniku vključuje pregled predvidenih ukrepov, priporočil in aktivnosti skozi posamezne faze, od razglasitve epidemije do t.i. »pokoronskega« stanja. Vključena so navodila za osebje (zaposleni, strokovni kader v društvu, prostovoljci) s potrebnimi ukrepi za (samo)zaščito z namenom preprečevanja širjenja bolezni ter navodila in priporočila za varno vadbo, ki so namenjena vadečim oziroma obiskovalcem centra/kluba.

Priročnik za športne organizacije, klube in centre s smernicami za ravnanje v času epidemije (izrednega stanja)