Volitve 2020

V petek, 9.10.2020 se je začel postopek evidentiranja kandidatov za predsednika, podpredsednika in druge organe Športne unije Slovenije.

V skladu z Rokovnikom za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe, ki ga je skupščina potrdila dne 7.10.2020, bo oddaja vlog možna do petka, 23. oktobra do 12.00 ure. 

Načini in postopki o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije so določeni v Sklepu o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS.

Vse vloge morajo biti poslane po pošti priporočeno s povratnico in pripisom »ne odpiraj – za Kandidacijsko komisijo« na naslov Športna unija Slovenije, Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. Vloga mora na naš naslov prispeti do petka, 23.10.2020 do 12.00 ure.

Vsa prispela pošta z vlogami za kandidaturo bo dnevno izročena Kandidacijski komisiji, ki bo to pošto tudi hranila.

Sestava Kandidacijske komisije:

Predsednik: Janez Ovsenik
Član: Špela Orehek
Član: Ana Radivo

 

Obrazec: Kandidatura za člana ŠUS
Obrazec: Kandidatura za predsednika ŠUS
Sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS
Rokovnik za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe