Uvodno srečanje projekta Gibalna pismenost na Danskem

Uvodno srečanje projekta Gibalna pismenost na Danskem

  • 18.02.2020
  • Generalni sekretar in sekretarka za mednarodne zadeve sta se udeležila tridnevnega uvodnega sestanka projekta Physical Literacy for Life, ki je potekalo pretekli teden na Danskem.

Pretekli teden je na Danskem potekalo uvodno, predstavitveno srečanje partnerjev na projektu, ki sta se ga udeležila tudi generalni sekretar Janez Ovsenik in sekretarka za mednarodne in nepremičninske zadeve Mojca Markovič. Nov projekt, ki ga sofinancira Erasmus+ Sport, postavlja v ospredje koncept gibalne pismenosti, ki jo razume kot vseživljenjski princip, ki poleg fizične vključuje tudi kognitivno, socialno in psihološko dimenzijo.

Vodilna organizacija projekta je Mednarodna organizacija za šport in kulturo ISCA, poleg Športne unije Slovenije pa sodelujejo še: European Physical Education Association (EUPEA, Švica), International Physical Literacy Association (IPLA, Velika Britanija), Macquarie University iz Avstralije, Human Kinetics Faculty of the University of Lisbon (Portugalska), University of Strasbourg (Francija), Steno Health Promotion Research (Danska), BG Be Active (Bulgarjia), DGI (Danska) in UBAE (Španija). V obdobju dveletnega projekta bodo partnerji zbrali obstoječe raziskave in orodja ter pripravili nove smernice, ki bodo na voljo kot orodje za osveščanje o gibalni pismenosti.

Gibalna pismenost kot področje še ni podrobno raziskano, trenutno pa obstaja kar nekaj definicij tega pojma, ki se malenkostno razlikujejo. V okviru projekta se je pričel postopek umestitve gibalne pismenosti v evropski referenčni okvir ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, obenem pa poteka promocija in osveščanje javnosti o pomenu gibalne pismenosti in njenega vpliva na posameznika.

Vseživljenjsko učenje je postalo potreba vsakega državljana. Spretnosti in kompetence moramo razvijati vse življenje, ne le zaradi svoje osebne izpolnitve in zato, da se lahko dejavno vključimo v družbo, v kateri živimo, temveč tudi zato, da smo lahko uspešni v svetu dela, ki se nenehno spreminja. V ta namen je Evropska unija pripravila evropski okvir ključnih kompetenc, ki je koristno orodje za oblikovalce politik, ponudnike izobraževanj in usposabljanj ter učence, z namenom, da bo vseživljenjsko učenje postalo vsakdanjik vsakega posameznika. Kompetence so opredeljene kot kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. Referenčni okvir trenutno določa osem ključnih kompetenc: 1) sporazumevanje v maternem jeziku; 2) sporazumevanje v tujih jezikih; 3) matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji; 4) digitalna pismenost; 5) učenje učenja; 6) socialne in državljanske kompetence; 7) samoiniciativnost in podjetnost ter 8) kulturna zavest in izražanje. S projektom Physical Literacy se je začelo zagovorništvo, da gibalna pismenost postane 9. ključna kompetenca, novi projekt Physical Literacy For Life pa predstavlja nadgradnjo tega projekta.