Infografika

Štiri ključna področja Physical Literacy for Life (Gibalna pismenost):

  • TELESNO PODROČJE
  • KOGNITIVNO PODROČJE
  • SOCIALNO PODROČJE
  • ČUSTVENO PODROČJE

Za lažje razumevanje in predstavitev so posamezna področja razložena v spodnjih infografikah (v slovenskem in angleškem jeziku).

Infografika v slovenskem jeziku.

Gibalna pismenost -PL4L

Infografika v angleškem jeziku.

Kaj je gibalna pismenost?

Gibalna pismenost so veščine in odnos, ki jih posameznik prikaže v telesni dejavnosti in gibanju skozi potek svojega življenja. Lahko jo razumemo kot proces in kot rezultat, ki ga posameznik zasleduje preko telesnega, čustvenega, socialnega in kognitivnega učenja. To so štiri medsebojno prepletena področja, k podpirajo celosten razvoj gibalne pismenosti, ki pomaga vsem generacijam, da ustvarijo aktiven, zdrav in izpolnjujoč življenjski slog.

Infografika z definicijo

Videografika

Kaj je gibalna pismenost?

 

Kako zagotoviti pozitivno okolje zagibalno pismenost